NOAH logo
Forsiden > Om NOAH > NOAHs visjon

NOAHs visjon

NOAHs visjon for dyrerett

Vil vi ha en verden hvor makt gir rett? Det er dessverre en slik verden vi har i dag: Mennesker utnytter andre dyr fordi de ikke har mulighet til å forsvare seg mot våre overgrep. Mennesker bruker sin overmakt for det den er verd, og de andre dyrene reduseres til varer på et samlebånd og middel for å tilfredsstille menneskers ønsker.

En verden uten vold mot medskapninger

Men hvem vil egentlig svare ja på spørsmålet om de ønsker at dyr skal drepes for matproduksjon eller lide for forskning? Hvem vil hevde at død og lidelse er et mål i seg selv? Mange sier at de ikke liker at dyr ”må” dø eller påføres smerte, og at de skulle ønske det ikke ”måtte” være slik.

Vi trenger ikke å akseptere en verden hvor vold mot medskapninger er en del av hverdagen. NOAHs visjon er at dyr ikke skal holdes innesperret i trange bur og båser hvor de knapt kan snu seg, men tvert imot ha frihet til å leve sine liv etter eget ønske. Vår visjon er at dyr ikke skal gjennomgå smertefulle eksperimenter eller trenes med vold til å adlyde mennesker, men tvert imot ha mulighet til livsglede i sitt naturlige miljø. Vår visjon er at dyr ikke skal drepes for menneskers interesser, men at deres liv blir sett på som verdifullt for dyrene selv.

NOAHs visjon er en verden hvor dyr er likeverdige medskapninger. Uten burhønsanlegg og slakterier. Uten forsøksdyrlaboratorier og firmaer som produserer genmodifiserte dyr. Uten fastlenkede sirkuselefanter og pelsfarmer med rekker av bur. Uten tradisjoner som tyrefekting og skyting av ville dyr for sport og rekreasjon. Uten veterinærkontorer som rutinemessig tar livet av ”kjæledyr” som noen er blitt lei av. Uten kuer som er lenket til båsen og hester som slaktes fordi de ikke løper fort nok. Uten overgrep.

Er det ikke egentlig en slik verden du også vil ha? Vil ikke du også kunne glede deg over at dyrene er frie og lever i sitt rette miljø uten å være truet av mennesker? Vil du ikke oppleve dyrs samvær med mennesker som en frivillig tillitserklæring, uten vår dominans eller bruk av dem?

En visjon som kan bli virkelighet

Det er en visjon. Men det er også en mulig virkelighet. Det er vårt valg å delta i utnyttingen eller la være. Vi kan skape en annen virkelighet enn den som våre medskapninger lider under i dag.

Realiteten er at mennesker spiser dyr. Mennesker påfører dyr smerter. Dyr drepes for klær. Dyr drepes for kosmetikk. Dyr drepes for underholdning. Det er realiteten.

Men hvor realistisk er egentlig vår ”realitet”? Kjøttforbruket forårsaker miljø-ødeleggelser, alvorlige livsstilssykdommer og matmangel i verden. Dyreforsøk er en større sikkerhet for firmaer som ikke vil stå til ansvar for skadevirkninger fra deres produkter, enn for folks liv og helse. Underholdning som skader dyr har ikke noe annet forsvar enn vår egen uvitenhet og likgyldighet. Vår ”realitet” kan ikke overleve hvis vi ønsker en verden bygget på fornuft, langsiktig tenking og den viten vi har om dyr og miljø.

En verden for alle skapninger

Så hvor langt borte er visjonen om en verden der dyr også kan leve og trives? Den er ikke lenger borte enn det vi selv lar den være. Tror man at en verden med dyr som slaver er det mest realistiske, bidrar man selv til at utviklingen går langsommere. Men tror man at måten folk tenker om dyr kan endres, setter man igang viktige forandringer. Forventer man at mennesker skal kunne respektere dyr, gir man sine medmennesker tanker som gjør dem i stand til nettopp dette. Velger man å realisere et slikt syn på dyr gjennom egne handlinger, skaper man et alternativ som folk kan følge. Snakker man om dyr som verdifulle medskapninger, gjør man disse tankene stadig vanligere.

Visjoner er til for å realiseres. NOAH vil at du skal bli med å skape den verden de fleste av oss innerst inne vil ha: En verden også våre medskapninger kan trives og leve i.