Informasjon til kommuner

NOAH sender årlig ut informasjon og oppfordring til kommuner om å stanse dyrefiendtlig praksiser og hvordan kommunenes forvaltning kan bli mer dyrevennlig.

Kommunen har et stort ansvar for hvordan dyr behandles. De er ansvarlig for ville dyr etter viltloven, og folk kontakter gjerne kommunene hvis de «misliker» dyr i sin nærhet. Da er det viktig at kommunene hår god informasjon som bidrar til sameksistens med og hensyn til ville dyr. Kommunene kan også få henvendelser om hjemløse dyr, og setter standard for befolkningens forhold til dyr generelt.

Her finnes oversikt over NOAHs årlige henvendelser til norske kommuner:

Hensyn til natur og ville dyr

Skadefelling, rådyr i åkre. Piggtråd. Hogst i yngletid.

 

Hensyn til familiedyr og hjemløse dyr

kattebrev

Fyrverkeri