Foto: Knut Bry/Tinagent

NOAHs Ark


NOAHs ARK utgis av NOAH – for dyrs rettigheter. Magasinet er et informativt og nyttig magasin for alle som interesserer seg for dyrs rettigheter, og ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer innenfor dyrevelferd og dyrs rettsvern nasjonalt og internasjonalt.

NOAHs Ark innholder fagstoff om dyr og dyrs atferd, pelsindustrien, jakt, rovdyrpolitikk, kjøttproduksjon, alternativer til dyreforsøk, dyrepoliti -, for å nevne noe. NOAHs ARK publiserer viktige fremskritt for dyrevelferd og dyrs rettigheter innen politikk, forskning og samfunnsliv nasjonalt og internasjonalt. NOAHs ARK byr på interessante temaartikler, kronikker, nyheter verden over, dyrevennlige råd & tips og spennede intervjuer. Blant intervjuobjektene i NOAHs ARK finner man Arne Næss, Lise Myhre, Tor Åge Bringsværd, Tove Nilsen, Astrid Lindgren, Espen Lind – samt stortingspolitikere og ministre.

 

NOAHs ARK setter kritisk søkelys på menneskets inngripen i dyrs frihet og velferd. Magasinet stiller spørsmål ved og utfordrer vanetenkning. Etiske problemstillinger belyses grundig, og magasinet gir et godt innblikk i NOAHs arbeid og dyrs rettigheter generelt i vårt samfunn.

Bladet kommer ut med tre nummer i året og er gratis til NOAHs medlemmer (bli medlem her!). Løssalgsprisen er kr. 35,- per nummer. Biblioteker kan abbonere ved å skrive til register@dyrsrettigheter.no

Ønsker du å annonsere i NOAHs ARK?

INTERVJUER FRA NOAHS ARK


Kronikker fra NOAHs Ark


ALLE NOAHS ARK ARTIKLER


Foto: Joyce Poole

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.