Høringer og politiske skriv


NOAH svarer på høringer, gir innspill til partiprogrammer og til aktuelle politiske saker. Her er et utvalg av NOAHs innspill.