Foto: Øivind Pedersen/NOAH

For alle dyr


Dyrs evne til å oppleve gode og vonde følelser står ikke tilbake for vår egen. NOAH sprer faktabasert kunnskap om dyrs behov og evner, om hvordan de behandles i bl.a. kjøttindustri, forskning, pelsindustri og underholdning – og om hvordan vi kan hjelpe dem. NOAH jobber for økt respekt for både de ville dyrene og de dyrene vi mennesker har trukket inn i våre samfunn. Fra hver tema-side, kan du gå videre til våre kampanjesider for det aktuelle temaet, og få omfattende informasjon.

Dyr i landbruk

Dyr i landbruk

Høner står i trange bur, grisunger lever i betongbinger og kalver tas fra moren sin rett etter fødselen. NOAH jobber for å gjøre dyrefri, dyrevennlig mat mer tilgjengelig.

Pelsdyr

Pelsdyr

NOAH har bidratt til at opinionen, faginstanser, motebransjen og politikere er på pelsdyrenes side – og nå er pelsdyroppdrett forbudt!

Ville dyr

Ville dyr

Ville dyr i norsk natur får stadig flere utfordringer - skogen hogges og jakt drives overalt. NOAH jobber for økt respekt og toleranse for dyrene som lever i naturen.

Store rovdyr

Store rovdyr

Alle de store rovdyrene i Norge er rødlistede. NOAH jobber for at store rovdyr skal respekteres som en selvsagt del av norsk natur.

Dyr i havet

Dyr i havet

Som eneste land i verden driver Norge både sel- og hvalfangst, og er dessuten masseprodusent av oppdrettsfisk. NOAH jobber for en større omtanke for dyrene i havet.

Dyr i underholdning

Dyr i underholdning

NOAH har fått slutt på eksotiske dyr i sirkus, hindret etablering av delfinarier og stoppet innesperring av flere arter i dyrehager. Underholdning skal ikke skje på dyrs bekostning.

Familiedyr

Familiedyr

Dyrebutikkene avler dyr på løpende bånd. Kattunger dumpes. Flere hunder og hester lever hos folk som ikke forstår deres behov. NOAH jobber for økt livskvalitet for alle dyr.

Dyr i forsøk

Dyr i forsøk

Dyr føler smerte på samme måte som mennesker. NOAH mener at implementering av dyrefrie metoder og etisk forskning og undervisning bør være et mål i seg selv.

Dyrs rettsvern

Dyrs rettsvern

I 2015 fikk NOAH gjennomslag for dyrepoliti, og nå etterforskes flere saker. Men fortsatt står dyrs rettsvern for svakt, og NOAH kjemper for strengere straffer for dyremishandling.

Hvordan vi jobber


NOAH jobber for et samfunn der hensyn til dyr er en selvfølge. Derfor jobber vi for at politikere skal gjøre dyrevennlige vedtak, og at næringsliv og forbrukere skal ta dyrevennlige valg. Vi jobber for å fremme dyrs perspektiv i media og forskning, og for at rettssystemet skal ta overgrep mot dyr alvorlig.

Engasjement

Engasjement

Vi informerer hundretusenvis, og mobiliserer tusenvis til handling for dyrene årlig.

Politikk

Politikk

Vi møter hundrevis av politikere, og påvirker lover, forskrifter og partiprogrammer.

Juss

Juss

Vi anmelder dyremishandling, og påvirker rettssystemet for dyrs sikkerhet.

Media

Media

Vi taler dyrenes sak gjennom hundrevis av debatter, reportasjer, kronikker og innlegg.

Næringsliv

Næringsliv

Vi påvirker bedrifter til dyrevennlige valg, og gjør det lettere å være en bevisst forbruker.

Granskning

Granskning

Vi produserer rapporter, dybdeartikler og filmer for å belyse forholdene for dyr.


NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.