Foto: Øivind Pedersen/NOAH

Resultater for dyrene i landbruket


Millioner av dyr i landbruket reddes fra et liv med lidelse fordi NOAHs arbeid har fått flere til å spise dyrefritt eller redusere sitt forbruk av dyr. Reduksjon i antall dyr som årlig produseres i den intensive kjøttindustrien er den mest effektive måten å hjelpe dyr her og nå – eksempelvis ble antall kyllinger som årlig spises redusert med 10 millioner (14%) fra 2014 til 2017. NOAHs arbeid bidrar sterkt til denne utviklingen. 50% av befolkningen mener at kjøtt er noe man kan leve uten, og 40% har betenkeligheter med kjøttforbruket sitt. Per 2017 er det 4% av befolkningen som aldri spiser kjøtt, 57% som spiser vegetarisk én eller flere dager i uka og 43 % som ønsker å spise mer vegetarisk.I 2020 økte andelen vegetarianere til 8%.

Kommuner og universiteter samarbeider med NOAH om Meatless Monday, slik at dyrefri mat blir tilgjengelig for flere mennesker. NOAH tilrettelegger for vegetariske kurs for storkjøkken, og holder foredrag for ulike institusjoner. Videregående skoler har også startet opp samarbeid med NOAH, og tusenvis av skoleelever får NOAHs elevhefte om bærekraftig mat hvert år.

«Kommuner og universiteter samarbeider med NOAH om Meatless Monday, slik at dyrefri mat blir tilgjengelig for flere mennesker.»

NOAH har også fått til lovendringer for dyr i landbruket – bl.a. beiterett for kuer, avvikling av bås-oppbinding av griser og forbud mot kastrering av gris og rein uten bedøvelse. NOAHs arbeid mot høner i bur førte til at Stortinget i 2003 erkjente at driftsformen burde avvikles, og opinionen mot burhøner fører til at flere butikker slutter med dette. NOAH bidro til at Rådet for dyreetikk gikk imot båsdrift og elektisk kutrener allerede i 1994, men politikerne har utsatt forbud mot båsdrift til 2034. NOAH bidrar i alle lov – og forskriftsprosesser som omhandler dyrene i landbruket, og er en motvekt til landbruksnæringens forsøk på å hindre fremskritt for dyrene.

NOAH har fått flere politiske partier til å ta inn i sine programmer en erkjennelse av at landbrukets dyreindustri skader miljøet og dyrene. NOAH har også skapt større gehør for å ta opp disse problemene i mediene.

Les mer om NOAHs arbeid for dyrene i landbruket på NOAHs infoside om dyr i landbruket.

NOAH jobber hardt for rettighetene til dyrene i landbruket,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.