Foto: Øivind Pedersen/NOAH

Dyrene i landbruket


De fleste mennesker liker ikke å se at dyr lider eller dør. Likevel gir mange hver dag penger til industrier som påfører dyr lidelse og død. Man betaler for at høner står i bur, grisunger lever i betongbinger og kalver tas fra moren sin rett etter fødselen. Bransjene som produserer kjøtt, melk og egg prøver å innbille folk at disse varene er “nødvendige”. Men det blir tydelig for stadig flere at mennesker ikke trenger produktene av dyrs lidelse. Desto mer kunnskap vi får om behovene og evnene til dyrene i landbruket, desto lettere blir valget om dyrefritt forbruk

Fakta


Miljøproblem

Miljøproblem

nr. 1 i følge FN, er kjøttindustrien - både for klimaet og naturen

70 millioner

70 millioner

dyr slaktes årlig i Norge, kun for kjøttets skyld

Likeverdig

Likeverdig

mental kapasitet og følelser finnes hos landbruksdyr og familiedyr

NOAH oppnår resultater


NOAH har fått til lovendringer – bl.a. beiterett for kuer, avvikling av oppbinding av griser og forbud mot kastrering av gris og rein uten bedøvelse. Men det viktigste resultatet er at flere spiser dyrefritt og redder dyr fra et liv med lidelse. Kommuner og universiteter samarbeider med NOAH om Meatless Monday, skoleelever får NOAHs elevhefte og tusenvis velger vegetarisk.

Dyreliv spares

Dyreliv spares

via NOAHs vegetariske samarbeid med matbransjen

Lovendringer

Lovendringer

gir økt fokus på dyrs behov, f.eks. beiterett for ku

Utdanning

Utdanning

om dyrevennlig mat til skoler, universiteter og i kommuner

Inspirasjons­siden meatless.no


Det viktigste du kan gjøre for å hjelpe dyrene i kjøtt- melk- og eggindustriene er å slutte å bruke produktene fra disse industriene. På NOAHs inspirasjonsside finner du oppskrifter, helseinfo og mye mer som gjør det lett å velge dyrevennlig i hverdagen.

26392, 26392, veganske burgere, burgere.jpg, 1260229, /wp/wp-content/uploads/burgere.jpg, https://www.dyrsrettigheter.no/landbruk/attachment/burgere/, bildet viser tre fargerike veganske burgere, 25, veganske burgere Unsplash, Vegnaske burgere. Foto: Unsplash, burgere, inherit, 172, 2017-08-08 13:05:42, 2022-04-01 07:39:59, 0, image/jpeg, image, jpeg, https://www.dyrsrettigheter.no/wp/wp-includes/images/media/default.png, 1984, 896, Array

"Jeg er så utrolig glad og takknemlig for at NOAH finnes. NOAH jobber målrettet og bra, og har fått til mye."

Hanne Sørvåg, musiker og veganer

Anbefalte artikler


Foto: Eirik Anzjøn/NOAH

NOAH jobber for å stoppe lidelsene for dyrene i landbruket,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.