Se NOAHs film om griseindustrien: "Faktisk lovlig: Et innblikk i grisens liv."


I norsk landbrukspraksis er det "faktisk lovlig" å bedøve griser med CO2 som medfører sterk angst og kvelning. Dyrene er stengt inne på trange arealer, hvor det er uunngåelig at de sloss og skader hverandre og får skader. 25% av norske purker har alvorlig magesår på grunn av den intensive driften, og bare 9% har normal mageslimhinne.

Avsløring fra griseindustrien

Filmmaterialet er fra gårder og slakterier i Norge, og består av materiale filmet av NOAH på lovlige besøk på landbruksskoler, og tidligere upublisert materiale fra Frank Nervik, som har bidratt til to NRK-Brennpunkt-dokumentarer om dyreindustri med under-cover-materiale. Internasjonale etologieksperter som Per Jensen (Lindköping Universitet), Bo Algers (SLU), Lory Marino (tidl Emory Universitet) og Marc Bekoff (Colorado Universitet) medvirker i filmen. I tillegg medvirker historieprofessor og verdenskjent forfatter Yuval Noah Harari, veterinær Siri Martinsen i NOAH og veterinær Lina Gustafsson, som skrev boken «Rapport från et slakteri» om sin tid som kontrollveterinær.

Faktiske forhold skjules fra forbrukerne.

Industrielt husdyrhold påfører dyr uakseptable lidelser, og går på tvers av deres helt grunnleggende behov. Likevel får produksjonsdyrene ofte kun offentlig oppmerksomhet når det er begått lovbrudd mot dem. Få mennesker tenker på at de fullt lovlige landbrukspraksisene påfører dyrene like mye lidelse. Griser «bedøves» med CO2 – noe som fører til sterk angst og kvelning. Dyrene er stengt inne på trange arealer, hvor det er uunngåelig at de sloss og skader hverandre og får skader. 25% av norske purker har alvorlig magesår på grunn av den intensive driften, og bare 9% har normal mageslimhinne. Dette bortforklares av myndigheter, og faktiske forhold skjules fra forbrukerne. I filmen vil NOAH vise frem flere av disse praksisene med ekspertenes kommentarer.

Politikere bortforklarer grisers lidelse

I forbindelse med lanseringen av filmen 19. november 2020 holdt NOAH også et webinar hvor statssekretær Widar Skogan (Krf) fra Landbruks- og matdepartementet ble intervjuet. I tillegg ble det også gjennomført en politisk debatt under webinaret med tema «Er det på tide å fase ut industrielt husdyrhold?» hvor Solveig Schytz (V), Arne Nævra (SV) og Une Bastholm (MDG) stilte.

Widar Skogan uttalte etter filmen at «dette er dyr som er avlet frem for å trives i å leve i et husdyrhold (…)» På spørsmål om han mente dyrene i filmen så ut som de trivdes, svarte han: «Det vises ikke en vanlig hverdag i grisefjøs (…) det er ikke et gjennomsnittsbilder fra norsk svineproduksjon (…) det er i grenseland mellom faktisk lovlig og faktisk ulovlig». NOAHs Siri Martinsen understreket igjen at deler av filmen var filmet hos landbruksskoler som visste at de fikk NOAH på besøk, og spurte så hva Skogan mente var ulovlig i filmen. Hans svar var: «Skadde dyr skal behandles, sykdom skal behandles utenfor fellesareal (…) purke som får unge skal i utgangspunktet gå i fødebinge, vi har ikke fiksering.»

Widar Skogan uttalte etter filmen at «dette er dyr som er avlet frem for å trives i å leve i et husdyrhold (…)»

Martinsen innvendte at det tvert imot er lov å fiksere purker rundt fødsel, og Skogan måtte innrømme det. Hele fem ganger spurte Martinsen om Skogan så problemer med regelverket og om hva mente noe burde endres i regelverket – f. eks. arealkravene. Skogan svarte følgende: «For bonden er det dårlig økonomi å ha syke dyr (…)Jeg synes ikke NOAH har laget en film som viser en vanlig hverdag.» Deretter: «Vi forsøker å ha dette regelverket nettopp av hensyn til dyrevelferden.» Så: «Dyrevelferdsregelverket knyttet til hold av svin har vært under endring i flere etapper. (…) Jeg kan ikke gå inn nå og si noe om endringer som vil komme de påfølgende år.»

På ytterligere spørsmål om LMD vil vurdere regelendringer, var svaret: «Svaret er det jeg forsøker å si hele veien. I Norge har vi sterkt fokus på dyrevelferd. Det er ingen grunn til at ikke positiv utvikling skal fortsette.» Og når Martinsen igjen spør om dette også gjelder regelendringer, svares det: «Vi har forbud mot halekupering (…) Jeg synes det er viktig at Norge som har et strengere regelverk, at norske forbrukere kjøper norsk svinekjøtt.» Når Martinsen påpeker at Norge ikke nødvendigvis har et strengere regelverk, og at norske dyr beviselig lider pga. intensiv produksjon: «Det handler om røkteren, og valgene de gjør.»

Martinsen påpeker igjen at regelverket for f.eks. purker holder dem så trangt at næringen selv innrømmer at slåssing er uunngåelig. Skogan svarer: «Rangkamper foregår i fri tilstand. Det er en del av dyreriket.» Martinsen påpeker at ekspertene i filmen sier helt klart at det er feil, kampene har sin grunn i at dyrene lever trangt og ikke kan løse konflikter på naturlig måte. Skogan sier: «Så over på neste. Vi har også brukt fagkompetanse. Det andre vi gjør er at når vi skal sende dyr på slakt er det viktig at det er en kjent pulje som går på dyrebilen. (…) Men at man unngår det (slåssing) helt, det får vi ikke til». Alt i alt var LMD lite villige til å innrømme at også reglene forårsaker lidelse, og bør endres.

Vil du støtte NOAHs arbeid for grisene?

Bli medlem!