Resultater for forsøksdyrene


NOAH har, sammen med organisasjoner over hele Europa, bidratt til forbud mot kosmetikktesting på dyr i EU/EØS. Tidlig på 1990-tallet startet NOAH å samle underskrifter til det som etter hvert ble en massiv kampanje overfor EU. Da forbudet kom i 2013, bidro NOAH til at Mattilsynet bekreftet at dette også gjelder Norge – noe som først var uklart. NOAH er nå del av den internasjonale kampanjen for et globalt kosmetikktestingsforbud.

NOAH er del av den internasjonale sammenslutningen InterNICHE mot bruk av dyr i undervisning, og NOAHs leder Siri Martinsen var den første veterinær i Norge som ikke utførte dyreforsøk i undervisningen. Takket være NOAH har studenter fått undervisningen uten dyreforsøk – både i Norge og andre land. I 2004 fikk NOAH medhold fra NENT – forskningsetiske komitéer for naturvitenskap og teknologi – om at slike forsøk bør avvikles. Antallet forsøk i ulike studier i Norge er nå betraktelig redusert.

«NOAH har, sammen med organisasjoner over hele Europa, bidratt til forbud mot kosmetikktesting på dyr i EU/EØS.»

Vi har også i mange år bidratt til å stoppe forsøk gjennom NOAHs dyrevernrepresentant i det offentlige Forsøksdyrutvalget frem til 2015 (Mattilsynet overtok da utvalgets oppgaver). Blant de forsøk NOAH har bidratt til å stoppe i utvalget, er smertefulle tester av blåskjellgift på mus, ulike risikofylte merkeforsøk på ville dyr, smertefulle forsøk på hundretusener av fisk knyttet til oppdrettsnæringen, forsøk på smertefulle jaktteknikker m.m. NOAH har også bidratt til innskjerpelse av militærforsøk på griser – men de er ennå ikke avsluttet. NOAH har også sørget for at innfangning av ville dyr til forsøk, herunder isbjørnunger, ble stanset.

«NOAHs leder Siri Martinsen var den første veterinær i Norge som ikke utførte dyreforsøk i undervisningen.»

NOAH har i årevis lagt press på myndighetene om å opprette et offentlig utvalg som kun har som oppgave å erstatte dyreforsøk med alternativer, og å bevilge penger til en slik omlegging. Noen av dissse kravene ble hørt i forbindelse med Stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd (2003-2004).

NOAH jobber hardt for etisk forskning uten dyreforsøk,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.