Foto: Øivind Pedersen/NOAH

Dyrene i forsøk


Å søke kunnskap er viktig. Men å bruke den kunnskapen man allerede har er viktigere: Vi har kunnskap om at dyrs evne til smerte og frykt på ingen måte står tilbake for vår egen. Likevel ser naturvitenskapen bort i fra denne kunnskapen og utfører dyreforsøk som om dyr ikke var annet enn livløse instrumenter. Det finnes et stort utvalg dyrefrie metoder både for forskning, produkttesting og undervisning. NOAH mener at implementering av dyrefrie metoder og etisk forskning og undervisning bør være et mål i seg selv.

Fakta


Lav empati

Lav empati

hos lege- og veterinærstudenter kan forårsakes av dyreforsøk

60 000

60 000

landdyr og 5 millioner fisk dør årlig i norske forsøk

Dyrefri forskning

Dyrefri forskning

utvikles stadig, men Norge bidrar nesten ikke med penger til dette

NOAH oppnår resultater


NOAH har bidratt til forbud mot dyretesting av kosmetikk i EU/EØS. Takket være NOAH har studenter fått undervisningen uten dyreforsøk – både i Norge og andre land. Vi har bidro i mange år til å stoppe forsøk på dyr gjennom det offentlige Forsøksdyrutvalget der NOAH var medlem, frem til utvalget ble nedlagt i 2015. NOAH jobber for at dyrefri forskning skal prioriteres politisk.

Kosmetikktesting

Kosmetikktesting

ble forbudt i EU/EØS i 2013, etter langvarige underskriftskampanjer

Gift-test stoppet

Gift-test stoppet

for algegift på mus - flere andre forsøk er også stoppet av NOAH

Etiske studier

Etiske studier

for studenter som vil nekte dyreforsøk, ved hjelp av NOAH

Aktuelle kampanjer for dyrene i forsøk


"Takk NOAH for at dere kjemper for et mer empatisk samfunn hvor det er naturlig å utvise respekt og kjærlighet for den svakeste part."

Mia Gundersen, skuespiller

Anbefalte artikler


NOAH jobber hardt for at forsøk med dyr skal erstattes med dyrefrie metoder,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.