Foto: NOAH

Resultater for familiedyrene


NOAH har reddet flere hundeliv ved å gi råd til eiere som har fått avlivingsvedtak etter Hundeloven (av 2004), og bidratt med klager. NOAH fikk medhold fra Stortinget i 2017 om at hundeloven må revurderes og bygges på kunnskap og omtanke også for hundene. I noen tilfeller har NOAH jobbet ekstra med enkeltsaker som for eksempel hundene Bamse og Bob, fordi de er prinsippielt viktige. For Bob var NOAH partshjelper i Høyesterett. Gjennom disse sakene har NOAH bidratt til å øke folks og politikeres kunnskap om behovet for endring av hundeloven. I 2021 fikk NOAH endelig gjennomslag for at regjeringen skal legge frem ein ny hundelov med større vekt på hundens behov.

«NOAH fikk medhold fra Stortinget i 2017 om at hundeloven må revurderes og bygges på kunnskap og omtanke også for hundene.»

NOAH jobber for økt bevissthet om dyrs behov, og stadig flere ser at ingen dyr er “burdyr”. I Mattilsynets veiledere for familiedyr er nå NOAHs råd tatt med for en rekke arter.

NOAH sprer informasjon om hesters naturlige behov, og har anmeldt flere saker med hestehold hvor dyrene har lidd overlast.

NOAH har også fått økt bevissthet rundt hvordan man best kan hjelpe Norges tusenvis av hjemløse katter, med den faglig anbefalte metoden «omsorgsprogram» (TNR-program). NOAH har selv bidratt med råd og veterinærinnsats for å igangsette flere slike programmer – hvor utelevende katter blir kastrert/merket/behandlet for så å følges opp av frivillige. I 2016 arrangerte Mattilsynet seminar om hjemløse katter, og omsorgsmodellen ble for første gang anerkjent som en mulighet av Mattilsynet. NOAH har også bidratt til at mange katter som har blitt truet med avliving av Mattilsynet, isteden har blitt reddet og fått et godt liv.

«NOAH har bidratt til at mange katter som er blitt truet med avliving av Mattilsynet, isteden har blitt reddet og fått et godt liv.»

NOAH har også hevet katters rettsvern gjennom domstolene. I 2002 vant NOAH en dom stadfestet av Høyesterett om at man må kunne vise at man kan ta vare på katter for å kunne kalle seg “eier”. Dommen slår fast et viktig prinsipp; at dyr ikke bare kan behandles som rettsløs eiendom. De 17 kattene som dommen omhandlet fikk et godt liv av NOAH. Gjennom anmeldelser av avlivingsaksjoner, klager på kattefiendtlige vedtak i kommuner og politisk bevisstgjøring bidrar NOAH stadig til å øke katters status.

Foto: NOAH

NOAH jobber hardt for familiedyrenes rettsvern,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.