Foto: Ann-Kristin Hanssen/Fremover

Resultater for dyrs rettsvern


Da den første norske stortingsmeldingen om dyrevern ble offentliggjort i 2003 var dyrs rettigheter et av temaene takket være NOAHs innsats. Og da den nye Dyrevelferdsloven kom i 2010, var dyrs rettigheter en del av forarbeidene og dyrs egenverdi en del av loven – slik NOAH hadde jobbet for. Loven inneholdt også forbud mot avliving av dyr for underholdningens skyld. Senere fikk NOAH gjennomslag for at vanskjøttede dyr skal bli omplassert fremfor avlivet (§ 32).

Som høringsinstans for bl.a. Landbruksdepartementet og Klima- og miljødepartementet påvirker NOAH lov- og forskriftsprosesser for å styrke dyrs rettsvern. Vi klager på ulike forvaltningsvedtak som går ut over både ville dyr og dyr som lever med mennesker – og redder på den måten dyrs liv.

«En vesentlig politisk seier for NOAH, som styrker alle dyrs rettsvern, er lanseringen av dyrepoliti i 2015.»

NOAH har fått dyrevelferd på agendaen hos så godt som samtlige politiske partier, og mange har nå etter NOAHs påtrykk et eget kapittel om dyrepolitikk. Dyrevelferd har også blitt en stadig viktigere sak for norske velgere.

En vesentlig politisk seier for NOAH, som styrker alle dyrs rettsvern, er lanseringen av dyrepoliti i 2015 – per 2018 vedtok regjeringen at dette skal innføres i alle politidistrikter. I budhettforhandlinjgene for 2021 presset NOAH på for at dette skulle realiseres i løpet av året, og vant frem. NOAH har brakt kunnskap om sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker til norske politikere, forskere og offentlige etater. Vold mot dyr tas følgelig på større alvor, og flere av NOAHs anmeldelser har ført til strengere straffer for dyremishandling og til viktige dommer. NOAH har stor fokus på å anmelde dyremishandling, og anmelder årlig ca. 100 saker – flere andre aktører som for eksempel Mattilsynet.

Les mer om NOAHs arbeid for dyrepoliti og dyrs rettsvern på NOAHs infoside for dyrepoliti.

NOAH jobber hardt for å styrke dyrs rettsvern,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.