Dyrs rettsvern


Da NOAH ble opprettet så vi hvordan anmeldelser av dyremishandling ble henlagt uten etterforskning, og vold mot dyr ikke ble tatt på alvor. Vi så hvordan dyrevelferdsloven så fin ut på papiret, men ikke ga dyr reelt rettsvern i praksis. NOAH mobiliserte opinionen for å kreve dyrepoliti i Norge, og folkets krav ble lyttet til i 2015. Flere saker kommer nå til retten, og straffene har økt noe. Men fortsatt må dyrs rettsvern kjempes for, og dyremishandlere slipper for lett unna. Mange former for vold mot dyr er også fortsatt dessverre tillatt innenfor industriene.  

Fakta


Mest utsatt

Mest utsatt

for ulovlig vold og mishandling, er katter

Sammenheng

Sammenheng

mellom vold mot dyr og vold mot mennesker er dokumentert

Sykkelen

Sykkelen

er i følge norsk lovverk mer verdt enn hunden

NOAH oppnår resultater


NOAH fikk gjennomslag for dyrepoliti i Norge i 2015, og det er nå en klar bedring i hvordan politiet håndterer dyremishandlingssaker. NOAH anmelder en rekke saker årlig, hjelper publikum som tipser om dyremishandling og jobber for å øke straffene for overgrep mot dyr. NOAH har også fått gjennomslag for å endre § 32 i dyrevelferdsloven slik at dyr som er ofre for mishandling kan få nytt hjem.

Dyrepoliti

Dyrepoliti

avdelinger er på plass i alle politidistrikter, etter NOAHs modell

Flest anmeldelser

Flest anmeldelser

kommer fra NOAH - ca 100 saker årlig, flere enn bl.a. Mattilsynet

Hevet straff

Hevet straff

for dyremishandling i flere av sakene NOAH har anmeldt

Aktuelle kampanjer for dyrs rettsvern


"Takket være NOAHs innsats blir det stadig økende folkelig bevissthet og empati for dyr. Med min bakgrunn i Oslo-politiet vet jeg dessuten hvor viktig det er å ta sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker på alvor."

Hanne Kristin Rohde, forfatter og tidl. politi-leder

Anbefalte artikler


NOAH jobber for å motvirke mishandling og utnytting av dyr,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.