NOAH avslører: Høye nivåer av miljøgifter i hvalkjøtt

Analyser har avdekket at hvalkjøtt inneholder skadelige miljøgifter. Samtidig vil regjeringen øke forbruket.

For NOAH er det hensyn til dyrene, natur og klima som er hovedgrunnene til å arbeide mot hvalfangst. Men fordi vi ser at myndighetene stadig omtaler hvalkjøtt som «sunt»  valgte NOAH å ta initiativ til å teste kjøttet.

I samarbeid med Whale and Dolphin Conservation (WDC) og Animal Welfare Institute samlet vi sommeren og høsten 2023 inn hvalkjøtt solgt på det norske markedet, og sendte disse til analyse hos Akvaplan Niva i Tromsø.

På bakgrunn av funnene laget NOAH, WDC og AWI en rapport om mengden miljøgifter i norsk hvalkjøtt. Les hele rapporten her. (PDF, Engelsk)

En risiko for folks helse

Undersøkelsene viste at alle prøvene av hvalkjøtt inneholdt miljøgifter, og flere prøver hadde et høyt nivå. Samtlige av prøvene inneholdt perfluorooktansulfonat (PFOS), noen med nivåer opp til 7,2 µg/kg.

Ved nivåene som ble funnet kan inntak av 100 gram hvalkjøtt i uken føre til at en person på 70 kg overskrider den tolerable ukentlige inntaksgrensen for PFAS fastsatt av European Food Safety Authority (EFSA).

Mattilsynet gir advarsler om å ikke spise fisk med tilsvarende nivåer som i hvalkjøttet. Men foreløpig gir Mattilsynet ingen advarsler mot å innta produkter fra sjøpattedyr. I 2023 kom en ny forskrift som setter lovlige grenser for PFAS i mat. Det er ikke fastsatt noen grenser for PFOS i hvalkjøtt, men grensen for kjøtt fra gris og storfe er 0,3 µg/kg.

Hva er PFOS?

PFOS er én av ca. kjente 7000 typer PFAS-stoffer. PFAS blir brukt i blant annet emballasje og skismøring og kan lekke ut i miljøet. Mennesker får hovedsakelig i seg PFAS gjennom maten og stoffet hoper seg opp i kroppen over tid. PFAS kan forårsake mange ulike helseproblemer som endret immunfunksjon, kreft og nyresykdom.

Forskning viser at folk i Europa har høye nivåer av PFAS i blodet, spesielt barn og unge. En studie fra Folkehelseinstituttet fant at nesten en tredjedel av barna i Norge har for høye PFAS-nivåer i blodet. Inntak av hvalkjøtt kan bidra til å øke nivåene ytterligere, og kan øke risikoen for at PFAS skader helsen.

Myndighetene bør være ærlige om risikoen

Det er problematisk at norske myndigheter arbeider for å øke konsumet av vågehvalkjøtt, og at ministre har hevdet at kjøttet er «sunt». Resultatet av analysen viser tydelig at myndighetene ikke har dekning for slike uttalelser.

Når regjeringen prøver å få folk til å spise mer hvalkjøtt, gjør de det uten faglig dekning og med risiko for folks helse. Selv om bare 2% av nordmenn oppgir at de spiser hvalkjøtt jevnlig, er det viktig at myndighetene er ærlig med risikoen.

I stedet fremmer norske politikere økt konsum av hvalkjøtt og tillater eksport til Japan, Island og Færøyene.

Les hele rapporten her. (PDF, Engelsk)

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.