Rekordmange hvaler skutt i 2021, men 65% av nordmenn mener fangsten er dyrevernmessig uakseptabel


Ny meningsmåling i 2021 avslører at et flertall av nordmenn har store bekymringer for hvalenes velferd under fangsten.

Norske hvalfangere har skutt det høyeste antallet vågehvaler på fem år denne sesongen, til tross for synkende etterspørsel etter hvalkjøtt. Den norske hvalfangstsesongen kom til en offisiell avslutning i slutten av september, med minst 575 hvaler skutt og 14 fartøyer som deltok i jakten, ifølge statistikk fra Råfisklaget. I fjor ble 503 hvaler skutt av norske hvalfangere.

Til tross for det høye antallet hvaler som ble skutt denne sesongen, er det lite sannsynlig at dette vil føre til økt fortjeneste for hvalfangstindustrien. Ifølge en ny meningsmåling bestilt av NOAH, Animal Welfare Institute (AWI) og WDC, Whale and Dolphin Conservation, spiser bare 2 prosent av nordmenn hvalkjøtt ofte, ned fra 4 prosent i 2019. Blant de spurte kvinnene spiser bare 1 prosent hvalkjøtt ofte, mens ingen under 35 år svarer at de spiser hvalkjøtt ofte. Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse AS i september 2021 med 1037 nordmenn i alderen 18 til 87 år.

Flertallet av nordmenn er bekymret for utøvelsen av hvalfangst

Undersøkelsen viste at norske innbyggere har store bekymringer for hvordan jakten gjennomføres. For eksempel var nesten 65 prosent av respondentene enige i at det er uakseptabelt at nesten 1 av 5 hvaler ikke dør umiddelbart når de blir skutt av en harpun; 63 prosent fant det uakseptabelt at to tredjedeler av de drepte hvalene er hunner, hvorav nesten halvparten er drektige.

Over halvparten av de spurte mener kunnskap om hvalens økologiske rolle bør føre til redusert hvalfangst.

Til tross for millioner av kroner brukt på markedsføringsprogrammer de siste to tiårene – delvis bevilget av norske myndigheter – er nordmenn tydeligvis ikke interessert i å spise hvalkjøtt.
-Susan Millward, direktør for AWIs sjødyrprogram.

-Hvaler lider uutholdelige smerter som følge av at de blir skutt med granatharpuner. Flertallet mener det er uakseptabelt at 18 prosent av hvalene som blir jaktet på ikke dør umiddelbart. Disse resultatene viser tydelig at hvalenes velferd er viktig for nordmenn, sier NOAHs leder og veterinær Siri Martinsen.

-For en industri som har slitt i årevis med å bygge et norsk marked for hvalkjøtt, vil disse meningsmålingene sannsynligvis bli et hardt slag. Til tross for millioner av kroner brukt på markedsføringsprogrammer de siste to tiårene – delvis bevilget av norske myndigheter – er nordmenn tydeligvis ikke interessert i å spise hvalkjøtt, sier Susan Millward, direktør for AWIs sjødyrprogram.

-Dette er intet mindre enn bevisst ødeleggelse av naturen. Å drepe hundrevis av vågehvaler kan ikke forsvares, spesielt gitt den viktige rollen de spiller i havene våre. Hvaler er våre allierte i kampen mot klimaendringer, sier Vanessa Williams-Gray, policy manager i WDC.

Ønsker hvalfangstfrie soner

Undersøkelsen fant også at de fleste nordmenn mener at hvalfangst bør være forbudt i områder som er viktige for turisme. Dette spørsmålet fikk en spesielt sterk respons fra unge i alderen 18 til 24 år; 71 prosent mente at Norge burde opprette soner fri for hvalfangst som ligner de som er etablert på Grønland og Island. De siste årene har hvalfangstfartøyer angivelig drept hval nær Svalbard i nærvær av turistbåter. I mai klaget lokalbefolkningen over hvalfangst langs kysten i Vardø.

-Levende hval kan spille en viktig rolle i Norges reiselivsøkonomi, slik Island og Grønland allerede har anerkjent ved å opprette fristeder for hvaler i områder som driver med hvalsafari og andre økoturismeaktiviteter. Vi oppfordrer den nye norske regjeringen til å lytte til innbyggerne og etablere lignende hvalfangstfrie soner, spesielt i viktige turistområder som Svalbard og Finnmark, sier Millward fra AWI.

Viktige tall fra undersøkelsen om hvalfangst

● 63 prosent mener at det er uakseptabelt at over to tredjedeler av hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst er hunner, og cirka halvparten av dem er drektige.
● 65 prosent mener at det er uakseptabelt at nærmere 1 av 5 hvaler som blir tatt livet av i norsk hvalfangst ikke dør umiddelbart, og at noen hvaler bruker opptil 25 minutter på å dø.
● 54 prosent av de spurte mener kunnskap om hvalens økologiske rolle bør føre til redusert hvalfangst.
● 58 prosent i alderen 18 til 24 mener hvalfangst ikke bør være tillatt i norske naturreservater eller marine verneområder.
● 55 prosent av personer under 35 mener hvalfangst ikke bør være tillatt i norske naturreservater eller marine verneområder.

Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse på vegne av NOAH, i samarbeid med:

Animal Welfare Institute (awionline.org), en ideell veldedig organisasjon som ble grunnlagt i 1951 og dedikert til å redusere dyrelidelse forårsaket av mennesker. AWI engasjerer politikere, forskere, industri og publikum for å oppnå bedre behandling av dyr overalt – i laboratoriet, på gården, i handel, hjemme og i naturen.

WDC, Whale and Dolphin Conservation (whales.org), den ledende globale veldedige organisasjonen dedikert til bevaring og beskyttelse av hvaler og delfiner. WDC forsvarer hvaler og delfiner mot de mange truslene de møter, gjennom kampanjer, lobbyvirksomhet, rådgivning av regjeringer, bevaringsprosjekter, feltforskning og redning.

Vil du støtte NOAHs arbeid for hvaler?
Bli medlem!