NOAH logo

Dyrehager

Dyreparker – forhistorisk utnytting

I tidligere tider ble dyrehager opprettet som en form for fengsler for dyr – hvor dyrene var «krigsfanger» etter toktene storviltjegerne førte i naturen. Slik menneskelige krigsfanger ble spottet, ble også dyrene utsatt for trakassering i de trange burene hvor de måtte leve resten av sitt liv.

løve i bur dyrepark

Foto: ADI

Siden disse første dyresamlingenes tid, har dyreparkene pyntet på fasaden; de sier seg å verne dyr fra utryddelse og bidra til at barn får kunnskap om dyr. Men til tross for malte naturkulisser, biter av gressplen og enkelte stubber og steiner i betonglandskapet; dyreparkene er og blir fengsler ut i fra dyrenes perspektiv. Dyr i dyreparker utviser ofte tvangsadferd – hverken adferdsbehov eller sosiale behov tilfredsstilles. Dyreparker lærer barn hvordan dyr ikke skal ha det, hvordan frustrerte dyr oppfører seg. Og hvordan kan «artsvern» bety å stenge enkeltdyr inne bak gitter, mens deres leveområder og frie artsfeller dør ut? Dyreparker lærer oss også at dyr kan produseres og drepes etter behov – for hver vår fødes nye unger, og hver høst blir de fleste tatt livet av for å gjøre plass til neste års publikumsattraksjoner.

Dyreparkene kan bare tilby underholdning for profittens skyld. Vern av arter finner ikke sted bak gitter, men i naturreservater som verner dyrene såvel som deres omgivelser. Og skal barn lære respekt for dyr, må dette skje ved undervisning som ikke bygger på å vise frem frustrerte dyr i fangenskap, men dyr slik de utfolder seg i frihet.

Karen Blixen«Det er forferdelig å sette dem (ville dyr) i zoologisk hage, og plassere mennesker mellom dem og deres Gud.»
Karen Blixen

Om dette temaet anbefaler vi deg å lese:

Artikkel om sjimpansen Ola, som ble solgt av Kristiansand Dyrepark til et liv i bur

Artikkel om hvordan NOAH klarte å stoppe etablering av delfinarier i Norge

Avsløring av ulovlig import av aper til akvariet i Bergen

Om hvordan ulv og bjørn tas livet av rutinemessig i norske dyrehager

Husk: Over hver artikkel finner du tema-kategorier som du kan klikke på for å finne flere lignende artikler – eller du kan få opp alle våre artikler om temaet kronologisk ved å gå inn i vårt arkiv:

Se alle våre artikler om dyrehager her