NOAHs partikåring: SP en katastrofe for dyr og natur, MDG og Venstre best i test.


NOAH lanserer i dag vår nye partikåring på valg-siden stemfordyrene.no. På bunnen ligger SP, KrF og AP. Mens de fire beste partiene er Venstre, MDG, Rødt og SV.

På NOAHs valg-side stemfordyrene.no finnes både grundige partivurderinger, valgomat og quiz om dyrepolitikk. NOAH har vurdert partiene både på programmer og praktisk politikk. Vinnerne er Venstre og MDG som får 9 av 10 poeng, mens SV og Rødt får 7 av 10:

– Venstre kommer høyt i år fordi de har prioritert dyrene i regjeringsforhandlinger – både pelsforbud og etablering av landsdekkende dyrepoliti har vært viktig. MDG vinner fortsatt på et grundig program for dyrs rettigheter. Rødt har skjerpet seg betydelig i programmet og kommer flere hakk høyere i år. SV har et tynnere program for dyr enn forventet, men skårer for bl.a. sterk innsats på Stortinget i forrige periode, uttaler NOAHs leder Siri Martinsen.

Partilogoene med poengsummer. MDG og Venstre får ni av ti poeng, SV og Rødt får syv, Høyre får fem, FrP får fire, AP får tre, KrF får to og SP får ett poeng.
NOAH har vurdert partiene på praktisk politikk og partiprogrammer før valget 2021.

Blant de fire største partiene, kommer høyre-siden best ut: Høyre får 5 poeng og FrP 4, mens Arbeiderpartiet bare får 3 poeng og Senterpartiet sikrer seg sisteplassen med kun 1 poeng. KrF gjør det imidlertid heller ikke bra – de får 2 poeng.

– Det har nok vært overraskende for mange at en blå regjering var bedre for dyrene enn den forrige rødgrønne. Både Høyre og FrP vinner på å ha stått bak pelsvedtaket og innføring av dyrepoliti. Begge partier understreker også dyrepoliti og strengere straffer for dyremishandling i sine programmer. Samtidig skal man være klar over at FrP har mange dårlige vedtak som går sterkt ut over ville dyr og landbruksdyr, mens Høyre ikke nevner disse dyrene i særlig grad. Problemet for venstresiden er at Senterpartiet er desidert verst for dyr og natur, og aktivt motarbeider dyrs rettigheter og rettsvern. Samtidig har AP beveget seg i negativ retning, og nevner knapt dyr – bortsett fra rovdyr, hvor de nå konkurrerer med SP og FrP om å være verst. NOAH er særlig skuffet over at et ansvarsparti som AP har tatt denne retningen, sier Martinsen.

NOAH understreker at organisasjonen er partipolitisk uavhengig, men at det er svært viktig å gjøre velgerne oppmerksomme på hva partienes politikk vil ha å si for dyrene og naturen:

– NOAH prøver hardt å gjøre alle partier mer dyrevennlige, og vi har særlig brukt mye tid i fjor på å argumentere overfor Arbeiderpartiet, Høyre og FrP. Men det er stadig de mindre partiene som er det beste valget for dyr og natur. Hvis man er lei av at næringsinteresser stort sett alltid settes foran hensyn til dyrene og naturen, må man stemme på noen som lover å prioritere annerledes. Dyrene har ingen stemme, de er avhengige av at hver og en av oss tenker på dem når vi gjør vårt valg 13. september, avslutter Martinsen.

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyrene?

Bli medlem i NOAH!