Resultater for dyrene i underholdningen


NOAHs kampanje mot elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus ble kronet med seier i 2015. Etter årevis med demonstrasjoner, faglig politisk arbeid og støtte til fremvekst av sirkus uten dyr, ga sirkusene selv slipp på slik bruk. Spikeren i kista var at NOAH hadde fått igjennom vedtak i flere kommuner om å nekte fremvisning av eksotiske dyr året før. En viktig delseier for kampanjen var Mattilsynets støtte til forbud i 2010. I 2017 kom endelig forskriften som satt formell stopp for sirkusenes bruk av eksotiske dyr.

Delfinarier finnes ikke i Norge; i 1995 satt NOAH en stopp for at delfinarier skulle få tillatelse til å etableres i Norge, og fikk støtte av myndighetene. NOAH har også stanset innfangning og fremvisning av en rekke dyr til dyrehager – eksempelvis isbjørner, ville spekkhoggere til eksport og ville pingviner. Vi har også flere ganger stanset etablering av dyrehager, og dermed hindret at dyr har blitt vist frem i utilfredsstillende omgivelser. NOAHs avsløringer førte til at en dyreparkdirektør ble stilt for retten i 1999 for innsmugling og vanskjøtsel av silkeaper.

«NOAHs kampanje mot elefanter og andre eksotiske dyr i sirkus ble kronet med seier i 2015.»

NOAH har fått en rekke turistbyråer til å fjerne og ta avstand fra reklame for dyrefiendtlig underholdning, som for eksempel tyrefekting og reiser til løvefarmer hvor løveunger oppdrettes for å ende opp i troféjakt.

Avliving av dyr for underholdning ble etterhvert et voksende problem med ulike reality-show og teaterforestillinger. I 2010 kom den nye dyrevelferdsloven, og et av NOAHs forslag – forbud mot avliving av dyr for underholdningens skyld – fikk gjennomslag. Et slikt forbud har styrket dyrs rettsvern, og setter en konkret – om enn for lav – terskel for når mennesker kan ta dyrs liv.

Les mer om NOAHs arbeid på NOAHs infoside om dyr i underholdningen.

Foto: Tommy Solberg

NOAH jobber hardt for dyrene som utnyttes til underholdning,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.