Stopp hijakt på jervunger!


Norske myndigheter, ved Statens Naturoppsyn, dreper årlig jervunger og jervemødre i hiet, der de er mest hjelpeløse. Selv om jerven er norsk ansvarsart og sterkt truet, får de ikke «lov» til å få mer enn 39 kull unger i året. Dersom flere unger fødes, drepes de. Dette må stoppe!Bildet viser en død jervemor som ligger ved siden av sine tre døde valper. Bildet er tatt av SNO etter hijakt.

Underskriftskampanje mot hijakt

6,987 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


Siste signaturer
6,987 Zelia A. mai 13, 2021
6,986 Nancy M. mai 12, 2021
6,985 Mia K. mai 12, 2021
6,984 Bjørg b. mai 12, 2021
6,983 Kristoffer K. mai 11, 2021
6,982 Ener B. mai 11, 2021
6,981 Aina T. mai 11, 2021
6,980 Cathrine B. mai 11, 2021
6,979 Ann-Cathrin F. mai 11, 2021
6,978 Jorunn S. mai 11, 2021

Myndighetene dreper jervunger i hiet

Til tross for at jerven er sterkt truet, er det hvert år tillatt for private jegere å skyte jerv i såkalt lisensfelling. I tillegg tar Statens Naturoppsyn livet av flere jervunger hvert år fordi myndighetene mener det er «for mange» av de sterkt truede dyret. Totalt kan bare 39 jervetipser få unger årlig. Jegerne finner frem til og graver opp hiene og drar ut valpene for å skyte dem i hodet. Man må da ofte forbi moren, som må «uskadeliggjøres» først. Det hender også at jervemoren jages og merkes i den hensikt at hun senere kan lede jegerne til hiet – hvor ungene og hun selv blir skutt. Hijakten på jerv bryter mot vesentlige prinsipper nedfelt i lovverket om hvordan ville dyr skal behandles. Men fordi de vedtatte målene for ynglinger for rovdyr tolkes som maksimumsmål istedenfor minimumsmål, utkommanderes offentlige tjenestemenn for å overvåke hi og i verste fall grave frem og drepe unger når antall kull er over de tillatte 39 jervekullene i året. ¼ av den europeiske jervebestanden finnes i Norge, og den blir dermed regnet som en ansvarsart. Det å avlive jerveunger i hi er i strid med prinsippet om at alle dyr er fredet i den perioden de får unger. Det er på tide at dette forbys. Les mer om jerven.

Vil du hjelpe jervene enda mer? Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.