Signer mot fellefangst!


Sterkt truede gauper skades og stresses i forsøk på å komme ut av båsfeller. Bevere risikerer å få slagfeller over deler av kroppen og drukne. Ryper kveles av snarer fordi noen mener det er «tradisjon». Alle disse uetiske fangstmetodene er lovlig i Norge og skjer med ville dyr hvert år. Også feller som for lengst er forbudt av dyrevernshensyn i andre land, er fortsatt tillatt i Norge.¹² Fellefangst påfører dyr enorme lidelser og må forbys!

En bever som står i vannet og spiser

Underskriftskampanje mot fellefangst

6,887 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

     


Siste signaturer
6,887
June U.
nov 28, 2023
6,886
Andrine O.
nov 28, 2023
6,885
Julie B.
nov 27, 2023
6,884
Emilie H.
nov 27, 2023
6,883
Vilde T.
nov 27, 2023
6,882
Sunniva Larsen S.
nov 26, 2023
6,881
Carmen A.
nov 26, 2023
6,880
Karoline R.
nov 26, 2023
6,879
Siri F.
nov 26, 2023
6,878
Linda T.
nov 25, 2023

Bevere risikerer en langsom død i slagfeller

Beveren er en viktig nøkkelart som skaper livsgrunnlag for mange andre arter, og er totalfredet i flere land i Europa. Men i Norge jaktes bevere fra oktober og helt ut i bevernes yngletid. I Norge drives fangst av bever hovedsakelig med «Conibearfellen», som ser ut som stor musefelle og skal drepe ved hals-/nakkeslag. Bevere, eller andre dyr som går i fellen, risikerer å få den slått over ryggen og dermed lide en svært smertefull død. Fellen plasseres i vannet og beveren drepes ved langsom drukning eller kvelning, hvis ikke slagmekanismen er effektiv nok. Dyr som bevere lever store deler av livet i vann og er i stand til å holde pusten i lengre perioder. Derfor blir det å lide døden ved kvelning/drukning ekstra pinefullt for disse dyrene.

Det er også tillatt å ta livet av flere arter, blant annet mår, bisamrotte og røyskatt, i slagfeller – med risiko for store lidelser. Også andre arter som fellen ikke er ment for, risikerer å dø eller skade seg i slagfellene, som f. eks. fugler, ekorn eller oter. Også flere hunder og katter har gått i fellene med tragisk utfall.

Snarefangst forbudt i Norge – men tillates likevel for ryper

I Norge er snarefangst egentlig forbudt av dyrevernshensyn, men tillates likevel for å drepe ryper, på grunn av «tradisjon». Snarefangst innebærer at det blir satt opp en snare bestående av en renneløkke der hvor man forventer at rypen vil passere. Rypen får hodet, men ikke kroppen gjennom, og når rypen prøver å komme fri strammes renneløkken, og fuglen blir dermed til slutt kvalt.

Fellfangst fører til panikk og risikerer å holde dyr fanget i timesvis

Det er lov å fange dyr levende i feller, blant annet grevling, rødrev, og stert truet gaupe og jerv. Også ravn, kråke og skjære fanges i fangstbur. I fellene risikerer dyrene å stå innesperret over lang tid, før de til slutt blir skutt – noen feller skal bare sjekkes èn gang i døgnet. Rever som fanges i båsfeller skytes også i yngletiden mens ungene fortsatt er helt avhengig av moren, og ungene kan dermed bli etterlatt for å dø. «Bifangst» er også vanlig for alle typer feller – det legges ut åte som selvsagt også tiltrekker andre ville dyr som ikke er tillatt å fange, og risikerer å påføre dem stress og skader. Det er også stor risiko for ulovlig fangst av sterkt truede rovdyr, da det eneste som skiller noen revefeller fra f. eks. en gaupefelle, er en enkel søknad. Gauper kan bli stående som «bifangst» i fellene i opptil et døgn, også i yngletiden når f. eks. gaupeungene akkurat har kommet ut av hiet.

I en svensk undersøkelse med blant annet «Värmlänsk tunnellfelle», som fortsatt brukes i Norge men er forbudt på gauper i Sverige, hadde 46% av gaupene treflis fra båsen i fordøyelsen, etter å desperat ha forsøkt å gnage seg ut. 17% av gaupene hadde skader på klør og 9% hadde tannskader. Rådet for dyreetikk har vurdert at «Innesperring er sannsynligvis en betydelig psykisk påkjenning for ville dyr. Dyret kan skade seg i forsøk på å komme fri, spesielt går det ut over tenner og klør.» og at «senskader (dødsfall) pga. hjertemuskeldegenerasjon forårsaket av stress kan forekomme» – for de dyrene som er fanget feil i fellen og så slippes ut igjen.³ Det er ingen grunn til at ville dyr skal oppleve disse lidelsene for noen menneskers «hobby». Det er på tide at fellefangst forbys i Norge!

Vil du hjelpe de ville dyrene enda mer? Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.

 

Kilder:

  1. «Fångsredskap«, Naturvårdsverket
  2. «Fangst og fangstredskaper«, Miljødirektoratet:
  3. Uttalelse om jakt og viltforvaltning, Rådet for dyreetikk (2007)

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
16,591
Sarina S.
nov 28, 2023
16,590
Lende G.
nov 28, 2023
16,589
Tone A.
nov 28, 2023
16,588
Simen H.
nov 28, 2023
16,587
Aurora J.
nov 27, 2023
16,586
Emilie H.
nov 27, 2023
16,585
Karoline R.
nov 26, 2023
16,584
Siri F.
nov 26, 2023
16,583
Michelle T.
nov 20, 2023
16,582
Emma k.
nov 17, 2023
16,581
Miriam T.
nov 14, 2023
16,580
Bente B.
nov 14, 2023
16,579
Emilie A.
nov 14, 2023
16,578
Mia G.
nov 14, 2023
16,577
Ida S.
nov 10, 2023
16,576
Ingvild W.
nov 10, 2023
16,575
Elisabeth A.
nov 02, 2023
16,574
Kirsten R.
nov 02, 2023
16,573
Kasia T.
nov 02, 2023
16,572
Torill E.
nov 02, 2023
16,571
Vibeke B.
nov 02, 2023
16,570
Eva W.
nov 02, 2023
16,569
Sandra A.
okt 31, 2023
16,568
andrea m.
okt 27, 2023
16,567
Mari Nyrønning K.
okt 26, 2023
16,566
Ida E.
okt 26, 2023
16,565
Heine M.
okt 26, 2023
16,564
Grethe S.
okt 26, 2023
16,563
Sigrid W.
okt 24, 2023
16,562
Henrik Muri K.
okt 24, 2023
16,561
Elin Johanne S.
okt 23, 2023
16,560
Lisbeth N.
okt 23, 2023
16,559
Mari E.
okt 13, 2023
16,558
Erle F.
okt 13, 2023
16,557
Victoria J.
okt 09, 2023
16,556
Erik O.
okt 03, 2023
16,555
Elena O.
sep 29, 2023
16,554
Camilla F.
sep 27, 2023
16,553
Yvonne s.
sep 23, 2023
16,552
Helen L.
sep 22, 2023
16,551
Stine N.
sep 21, 2023
16,550
Elizabeth S.
sep 18, 2023
16,549
Hans N.
sep 17, 2023
16,548
Tina R.
sep 16, 2023
16,547
Charlotte O.
sep 13, 2023
16,546
Toril O.
sep 09, 2023
16,545
Artina V.
sep 08, 2023
16,544
Zakaria K.
sep 07, 2023
16,543
Emilie R.
sep 06, 2023
16,542
Idasofiam K.
sep 06, 2023