Nei til buejakt!


Jakt med pil og bue er forbudt i Norge. Veterinærmiljøet er imot jakten fordi det har større risiko for skadeskyting. Jegere har presset på for å legalisere – men NOAH har vunnet hver gang. Nå er forbudet i fare igjen – hjelp oss ved å skrive under kampanjen!

rådyr med pil igjennom hodet

Underskriftskampanje mot buejakt

17,428 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

     


Siste signaturer
17,428
Tonje O.
jun 20, 2024
17,427
Ida S.
jun 18, 2024
17,426
Linda G.
jun 17, 2024
17,425
Ida Sofie F.
jun 17, 2024
17,424
Linda B.
jun 17, 2024
17,423
Live J.
jun 10, 2024
17,422
Inger Johanne G.
jun 09, 2024
17,421
Veronica L.
jun 09, 2024
17,420
Emma k.
jun 06, 2024
17,419
Elizabeth Magdalena W.
jun 05, 2024

NOAH har klart å stoppe buejakt i 1998, 2012, 2014 og 2018. I forbindelse med revidering av viltloven, hvor utkast er ventet i løpet av 2024, er forbudet igjen i fare. I april 2024 overleverte NOAH 17 000 signaturer fra denne kampanjen til Landbruks- og matdepartementet. Det er svært viktig at vi fortsetter å signere kampanjen slik at dyr slipper mer lidelse under jakt!

Buejakt fører til mer skadeskyting

Jaktmiljøene har i flere omganger forsøkt å legalisere buejakt for å få en mer «spennende» jakt. Etter flere års kamp, klarte NOAH å sette en stopp for jakt med pil og bue i Norge i 2014. Men nå er forbudet igjen i fare fordi jakt-, grunneier- og bondeorganisasjonene vil legalisere buejakt i forbindelse med revidering av viltloven, som mat- og landbruksdepartementet påbegynte våren 2020. NOAH kjemper for at buejakt fortsatt skal være forbudt, og det er viktig at så mange som mulig skriver under for å få det til!

Den Norske Veterinærforeningen er imot buejakt: “DNV mener at alle tiltak som angår jakt må ha som mål å bedre dyrevelferden gjennom sikrere og hurtigere død for viltet. DNV kan ikke se at det finnes dokumentasjon på at jakt med pil og bue tilfredsstiller dette. (…) DNV støtter ikke at det gis tillatelse til jakt med pil og bue i Norge.” Det samme er Veterinærinstituttet: «Vi mener at en tillatelse til jakt med pil og bue vil bli oppfattet som en mindre etisk jaktform». Mattilsynet har påpekt: «Mattilsynet vurderer saken slik at en mulig innføring av buejakt i Norge i første rekke vil være et tilbud om en utfordrende fritidsyssel for et lite antall mennesker.»

Forsøksdyrutvalget har gitt avslag på «prøveordninger»: «(…) bruk av bue også kan gi en sterkere smerteopplevelse pga. pilens lave hastighet og lave slageffekt, samt mer respons hos dyret enn ved riflejakt, noe som vil vanskeliggjøre et oppfølgingsskudd dersom nødvendig. Dokumentasjonen framlagt i søknaden viser at det er grunn til å tro at jakt med bue gir høyere skadeskytingsfrekvens enn dagens tillatte jaktformer.» Les mer om buejakt og NOAHs arbeid her.

Vil du gjøre en enda mer for at buejakt skal forbli forbudt i Norge? Støtt NOAHs arbeid ved å bli medlem.

Underskriftskampanje

Feil: Områdeadministratoren må inneholde en gyldig underskriftskampanje-ID i kortkoden.

[
Siste signaturer
19,045
Ibrahim I.
jun 22, 2024
19,044
Haroon H.
jun 22, 2024
19,043
Eimen A.
jun 22, 2024
19,042
GUNVOR H.
jun 21, 2024
19,041
Synne R.
jun 21, 2024
19,040
Mathias J.
jun 21, 2024
19,039
Jeanette R.
jun 21, 2024
19,038
Tom L.
jun 20, 2024
19,037
Maria I.
jun 20, 2024
19,036
Silje K.
jun 20, 2024
19,035
Miriam S.
jun 20, 2024
19,034
ingrid l.
jun 20, 2024
19,033
Tonje O.
jun 20, 2024
19,032
Beatrice B.
jun 20, 2024
19,031
Henriette T.
jun 19, 2024
19,030
Arina L.
jun 19, 2024
19,029
Vilde V.
jun 19, 2024
19,028
Nina J.
jun 19, 2024
19,027
Ragnhild H.
jun 18, 2024
19,026
Tamina d.
jun 18, 2024
19,025
Sunniva S.
jun 18, 2024
19,024
Embla L.
jun 18, 2024
19,023
Luca R.
jun 18, 2024
19,022
Ida S.
jun 18, 2024
19,021
Trude T.
jun 18, 2024
19,020
Olav K.
jun 18, 2024
19,019
Miriam Emilie D.
jun 18, 2024
19,018
Malin Emeline G.
jun 18, 2024
19,017
Rebecca H.
jun 18, 2024
19,016
Iris P.
jun 18, 2024
19,015
Silje G.
jun 18, 2024
19,014
Else V.
jun 18, 2024
19,013
Linda B.
jun 17, 2024
19,012
Mahalakshmi H.
jun 15, 2024
19,011
Anne H.
jun 14, 2024
19,010
Jessica Sørgård A.
jun 14, 2024
19,009
Malin S.
jun 14, 2024
19,008
Quentin S.
jun 14, 2024
19,007
Kristina G.
jun 14, 2024
19,006
Kari M.
jun 14, 2024
19,005
Bianca U.
jun 14, 2024
19,004
Marianne L.
jun 14, 2024
19,003
Cristin W.
jun 14, 2024
19,002
Kristine B.
jun 14, 2024
19,001
Carmen A.
jun 14, 2024
19,000
Richard S.
jun 14, 2024
18,999
Kristina G.
jun 14, 2024
18,998
Stefanie D.
jun 14, 2024
18,997
Zuzanna T.
jun 12, 2024
18,996
Jostein J.
jun 11, 2024