Uetisk og naturfiendtlig å utrydde hjortedyr på grunn av flått


Kommunelegen i Ålesund har foreslått å utrydde hjort og rådyr i enkelte områder, i et forsøk på å redusere flåtten og dermed øke menneskers livskvalitet.

NOAH-for dyrs rettigheter vil på det sterkeste advare mot å peke ut syndebukker blant de ville dyrene for de endringer som skjer i naturen etter hvert som klimaet blir mildere.

– Det er uetisk og naturfiendtlig å utrydde dyr for å tilrettelegge for mennesker.  De ville dyrenes rett på naturen er like stor som menneskenes, og den tankegang at skogens dyr skal tas livet av for at mennesker skal

slippe å ta vanlige forholdsregler mot flåttangrep, må ikke få bre om seg, sier Jenny Rolness i NOAH.

Flåtteksperter ser ikke noen grunn til å unngå områder med flått, så lenge folk tar sine forholdsregler.  En rekke tiltak har vist seg å virke forebyggende mot flåttbitt, som hvitløk, bruk av myggstift og myggspray og ellers klær som dekker.  Men det som fremheves som det viktigste tiltaket er å sjekke seg for flått når man har vært i utsatte områder.  Smitterisikoen er liten de første 24 timene etter at flåtten har festet seg.

Ifølge eksperter skal det veldig mye til for å bli syk av flåttbitt.  Bare 20-30 prosent av norsk flått er bærere av borrelia-bakterien, og under halvparten av disse overfører smitte til mennesker, uten at det nødvendigvis medfører infeksjon.  Bare ved utslett trengs det behandling med penicillin, og da vil de aller fleste tilfellene bli kurert.  Selv ved utvikling av borreliose er det gode utsikter til å bli bra med antibiotika-behandling.  Tall fra Sør-Sverige viser at risikoen for å bli rammet av borreliose bare er 1:150 for hvert flåttbitt.

Ifølge Norges fremste forsker på flått, Reidar Mehl, har milde vintre og et generelt våtere og varmere klima, i kombinasjon med gjengroing av landskapet, skapt gunstige forhold for flått.  Rydding av kratt kan derfor være et tiltak for å redusere spredningen av flått. De ville dyrene er viktige for å kultivere landskapet.

– Man bør tilstrebe seg på å tolerere naturen og de eventuelle klimaendringene som er på vei, og ikke fokusere ensidig på naturlig forekommende dyrearter når det skjer oppblomstring av parasitter.  Den negative signaleffekt og den mulige smitteeffekt en avlivingsaksjon mot hjortedyr kan gi, er svært urovekkende.  Begynner flere kommuner å eksperimentere med fjerning av lokale dyrebestander for å legge forholdene til rette for menneskelig utfoldelse, kan dette gi dystre fremtidsutsikter for dyrelivet.   Man må minne om at også dyr er berettiget liv og eksistens i naturen, uavhengig av våre interesser.  Med informasjon om forebyggende tiltak bør folk trygt kunne bruke naturområder hvor det er flått, og økt kunnskap om dette vil også kunne dempe frykten for flått, som hos mange synes ubegrunnet stor.   Ville dyr er noe man bør verdsette og glede seg over å ha i sin nærhet, i stedet for å gripe til våpen og utryddelse så snart det oppstår et reelt eller innbilt problem.
Kilder:

1) Ut i naturen, publisert 06 10 05

2) Kåre Nesheim, Røde Kors / Farmasøyt Trond Raudsandmoen, Alliance-apotekene

3) Tone Skarpaas, Mikrobiologisk avdeling ved Sørlandet sykehus, Kristiansand

4) Barnelegen.no