Ubegrunnet og naturfiendtlig hets mot rådyr – hjortedyr overfører ikke borrelia


Politikere i Averøy kommune vil innføre skuddpremie på rådyr. Begrunnelsen er at rådyr spiser tulipaner og bringer med seg flåttplage og borreliafrykt.  En frykt som ifølge forskning og undersøkelser fra flere land er ubegrunnet – hjortedyrene har nemlig ikke borrelia.

Bjørnar Ytrehus, seksjonsleder ved Veterinærinstituttet, arbeider med et prosjekt om hjortevilt og sjukdommer, og han viser til at hjortedyr ikke har borrelia – de er såkalte ikke-kompetente verter.  Flått vil dermed ikke få smitten i seg fra hjortedyr.  Flått som smitter mennesker må ha fått borrelia fra andre vertsdyr som finnes i terrenget.  Fjernes hjortedyrene vil flåtten finne andre vertsdyr, og dette kan føre til en økning av borreliasmitte.  Forskning viser ellers at gjengroing og mildere vintre som følge av klimaendring fører til at flåtten øker i antall og sprer seg til nye områder.

– Politikerne i Averøy kommune kan ikke ha satt seg inn i fakta, og det er svært beklagelig at de går ut med slik feilinformasjon, sier Jenny Rolness i NOAH – for dyrs rettigheter.  – De skaper en urettferdig hets mot rådyrene, som får skylden for flåttforekomsten, selv om det er påvist at en rekke arter – fra smågnagere og pinnsvin til husdyr og hjortedyr – er vertsdyr for flått, og at gjengroing og mildere klima gir grunnlag for mer flått.  Fjernes hjortedyrene vil skogen gro igjen og flåtten få bedre forhold.  Hvem vil da utryddelseskrigen rettes mot?

– I stedet for å forandre faunaen i et mislykket og uetisk forsøk på å fjerne flåtten, bør folk oppfordres til å lære seg å leve med denne arten, og heller fokusere på forebyggende tiltak.  Det finnes en rekke effektive midler som hindrer flåtten i å bite seg fast, som for eksempel hvitløk-kapsler.  Også familiedyr kan behandles med forebyggende midler, eller gis hvitløk i drikkevannet.

– Skuddpremie vil urettferdig stemple rådyrene som skadedyr, og de vil komme i fare for å lide under en vill-vest jakt, der målet er å skyte flest mulig.  Dette kan også gi farlige ringvirkninger, i form av en generell hets mot hjortedyr.  I stedet for å gi etter for hageeiere som krever skuddpremie på rådyr, bør hageeierne oppfordres til å velge bort tulipaner og andre planter som rådyrene liker, eventuelt gjerde inn hagene.

NOAH har sendt brev til Averøy kommune og bedt om at kommunen ikke tyr til drastiske virkemidler mot rådyrene, men i stedet oppfordrer til aksept for disse flotte og fredelige dyrene, som for mange representerer en attraksjon og berikelse av miljøet.  NOAH ber politikerne rette opp feilinformasjonen og avstå fra naturfiendtlige utspill, der dyrearter som ikke engang er bærere av borrelia får skylden for borreliafrykt i befolkningen.