Spiker i kista for jakttrening på tamfugler

Vitenskapskomiteen (VKM) har vurdert oppdrett og utsetting av fasaner og rapphøner for jakthundtrening. Komiteen "konkluderer med at dagens praksis med transport, hold og utsetting av fasaner og rapphøns er lite forenlig med god dyrevelferd."

I flere år har NOAH kjempet mot jakthundklubber som systematisk har oppdrettet, importert og satt ut tamfugler for jakttrening. De siste årene har Klima- og miljødepartementet gitt tillatelse til slik aktivitet på tvers av Miljødirektoratets faglige råd. I august 2022 vant NOAH i tingretten, som slo fast at denne aktiviteten var i strid med dyrevelferdsloven. NOAH hadde allerede faglig grunnlag for å vite at utsetting av tamfugler til jakttrening var i strid med dyrevelferdsloven, og nå har Vitenskapskomiteen også vurdert dette grundig og kommet til at ikke bare er dette dyrevelferdsmessig et stort problem, men det er også fare for naturmangfold og sykdomsspredning.

«I VKMs vurdering av dyrevelferd fremkommer det at fasaner og rapphøns utsettes for en rekke belastninger både før og etter utsetting.»

Vitenskapskomiteen skriver: «Gjentatt utsetting av fasaner og rapphøns kan gi høy risiko for overføring av sykdom til ville fuglebestander. Det er høy risiko for spredning av patogener mellom besetninger av fasaner og rapphøns for de aller mest smittsomme sykdommene og ved gjentatt kontakt mellom besetningene over tid. (…) I VKMs vurdering av dyrevelferd fremkommer det at fasaner og rapphøns utsettes for en rekke belastninger både før og etter utsetting. Oppvekst i et unaturlig miljø uten foreldre bidrar til å svekke evnen til å klare seg i naturen, og eksponering for jakthunder medfører frykt.»

Klima- og miljødepartementet innrømmet allerede i november at denne aktiviteten er i strid med dyrevelferdsloven, men Vitenskapskomiteens vurdering er likevel siste spiker i kista for utsetting av tamfugler for jaktformål. Det er utrolig at tusenvis av fugler har måttet lide og dø før endelig punktum ble satt, men NOAH er glade for at saken nå er vunnet.

Les Vitenskapskomiteens vurdering ved å klikke her.

NOAH jobber for ALLE dyrs rettigheter. Støtt oss ved å bli medlem!