Foto: Francesco Veronesi/ Wikimedia

Slik hjelper du strandede lomvier

De siste årene har hjelpeløse og strandede lomvi vært å se i Oslo sentrum. Mange vil hjelpe - men det er viktig å gjøre det riktig.

For at publikum skal kunne hjelpe strandede lomvi og andre alkefugler på best mulig måte har veterinærer i NOAH og ornitologer i BirdLife Oslo og Akershus skrevet teksten nedenfor sammen.

Lomvi er en alkefugl, en dykkende sjøfugler. De er sosiale og hekker i store kolonier. Begge foreldrene hjelper til å passe på ungene. Lomvien er kritisk truet på norsk rødliste (2021). Den norske hekkebestanden ble i 2014 anslått å være 34 000 individer, mens på 1960-tallet ble den norske bestanden estimert til å ligge mellom 240 000 og 320 000 individer.

Hvorfor kan lomvi trenge hjelp?

Det har blitt observert mange lomvi og andre alkefugler i indre Oslofjord i oktober, og mange var avmagret og svake da de kom inn i fjorden. Fuglene kommer primært fra kolonier på de britiske øyer, og det er rimelig å anta at matmangel i Nordsjøen kombinert med sterke sørvestlige vinder har ført fuglene til våre trakter. Selv om det ikke er noe som tyder på at det er mangel på fisk for alkefuglene i Oslofjorden, er mange for svake til å jakte, med døden til følge. Foreløpig ser det likevel ut til at de fleste klarer seg, og mye tyder på at mange også trekker sørover igjen.

Fuglene kommer primært fra kolonier på Helgoland i Tyskland samt de britiske øyer, og det er rimelig å anta at matmangel i Nordsjøen kombinert med sterke sørvestlige vinder har ført fuglene til våre trakter.

I 2021 oppsto det en lignende situasjon hvor flere tusen lomvier strandet i indre Oslofjord. Mange av de døde fuglene ble samlet inn for undersøkelse. Resultatet fra obduksjonene tydet på at de hadde sultet ihjel, da fuglene var svært avmagret.[1] Lomvien dykker primært etter fet, hvit fisk som makrell, brisling, lodde, sild og sei, som den som regel spiser under vann før den kommer opp til overflaten igjen. Lomvi og andre alkefugler spiser også krepsdyr og lignende.

Hvordan kan jeg hjelpe strandet lomvi på land?

 

  • Finner du lomvier på land, kan de fraktes tilbake til havet i en pappeske eller pakket skånsomt inn i en genser eller et håndkle.
  • Hold vingene inntil kroppen når du tar den opp, og bruk gjerne hansker.
  • Fuglene bør ikke plasseres i ferskvann som innsjøer og bekker.
  • Før du frakter den, må du gjerne prøve å gi den litt mat. Bruk kun hvit fisk, som fint kan gis hel, og alltid med hodet først. Sjøfugler skiller ut salt, så det er ikke nødvendig at fisken er usaltet.
  • Hvis fuglen ikke vil ta til seg mat, må du aldri forsøke å tvangsfôre, ei heller forsøke å tvinge fuglen til å drikke. Vannet ender lett opp i lungene og kan drepe fuglen.
  • Finner du åpenbart skadde eller svært svake fugler, bør disse få hjelp i samråd med veterinær.
  • Fugler som oppholder seg på sjøen bør få være i fred. Det anbefales ikke å plukke opp disse for å frakte dem lenger ut på havet, da stresset fuglene opplever i forbindelse med håndteringen kan være belastende, svekke immunforsvaret og gjøre vondt verre.
  • Mating av lomvier i sjøen gjøres kun i nødstilfelle.
  • Rehabilitering av ville fugler bør kun gjøres av, eller i nært samråd med, kompetent fagfolk/veterinær.

Lomviene i vannet ser «slappe ut» – hva gjør jeg?

Noen blir bekymret når de ser lomvi dykke uten å komme opp med fisk. Men lomvi spiser fisken mens den er under vannflata, og kommer derfor sjelden opp med fisk i nebbet. Dersom man synes en fugl i vannet i indre Oslofjord ser «slapp» ut (annerledes enn de andre) og vil hjelpe, kan man kjøpe noen av de riktige fisketypene og kaste i vannet. Imidlertid er det bra om man ikke begynner å kaste masse fisk i vannet, da man jo heller ikke vil lokke fuglene til å holde seg nærme land. Mating i vannet er altså kun i nødstilfelle.

Man må også huske på at mye mas fra mennesker kan stresse fuglene. Det er mange som ønsker å hjelpe lomvi ved å ta dem med seg hjem. Håndtering og rehabilitering av ville fugler bør imidlertid kun gjøres av, eller i nært samråd med, kompetent fagfolk/veterinær. Les mer om NOAHs arbeid for rehabilitering av ville dyr på vår nettside.

Har du funnet en annen fugl som trenger hjelp? I denne artikkelen kan du lese om hvordan man hjelper skadde fugler og fuglunger.

Teksten er utarbeidet av veterinærer i NOAH og ornitologer i BirdLife Oslo og Akershus. Sist oppdatert 11.10.2023

Foto: Dick Daniels/ Wikimedia

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.