Foto: Francesco Veronesi/ Wikimedia

Slik hjelper du strandede lomvier


De siste årene har hjelpeløse lomvier vært å se i Oslo sentrum. Mange vil hjelpe - men det er viktig å gjøre det riktig.

Lomvier er alkefugler – dykkende sjøfugler. De er sosiale og hekker i store koloner. Begge foreldrene hjelper til å passe på ungene. Lomvien er kritisk truet på norsk rødliste (2015), og det finnes nå 15 000 par i Norge (mot tidligere 160 000 par). For at publikum skal kunne hjelpe lomviene på best mulig måte har veterinærer i NOAH og ornitologer i BirdLife Oslo og Akershus skrevet teksten nedenfor sammen:

Hvorfor strander lomviene?

Det har blitt observert mange lomvier og andre alkefugler i indre Oslofjord den siste tiden, og mange var avmagret og svake da de kom inn i fjorden. Fuglene kommer primært fra kolonier på Helgoland i Tyskland samt de britiske øyer, og det er rimelig å anta at matmangel i Nordsjøen kombinert med sterke sørvestlige vinder har ført fuglene til våre trakter. Selv om det ikke er noe som tyder på at det er mangel på fisk for alkefuglene i Oslofjorden, er mange for svake til å jakte, med døden til følge. Ut fra mengden fugler som de siste dagene har blitt sett lenger sør i Oslofjorden på vei videre inn i fjorden, antar vi at det befinner seg opp til 2000 lomvier her nå. Foreløpig ser det likevel ut til at de fleste klarer seg, og mye tyder på at mange også trekker sørover igjen.

Fuglene kommer primært fra kolonier på Helgoland i Tyskland samt de britiske øyer, og det er rimelig å anta at matmangel i Nordsjøen kombinert med sterke sørvestlige vinder har ført fuglene til våre trakter.

Det er også funn av døde lomvier i andre land rundt Nordsjøen. Mange av de døde fuglene i indre Oslofjord har blitt samlet inn for undersøkelse, men før vi vet resultatet er det for tidlig å konkludere med hva som har forårsaket dødeligheten (matmangel, sykdom eller en kombinasjon av ulike faktorer). Lomvien dykker primært etter fet, hvit fisk som makrell, brisling, lodde, sild og sei, som den som regel spiser under vann før den kommer opp til overflaten igjen. Lomvi og andre alkefugler spiser også krepsdyr og lignende.

Finner du lomvier på land, kan de fraktes tilbake til havet i en pappeske eller pakket skånsomt inn i en genser eller et håndkle.

Hvordan kan jeg hjelpe en lomvi på land?

Finner du lomvier på land, kan de fraktes tilbake til havet i en pappeske eller pakket skånsomt inn i en genser eller et håndkle. Hold vingene inntil kroppen når du tar den opp, og bruk gjerne hansker. Fuglene bør ikke plasseres i ferskvann som innsjøer og bekker. Før du frakter den, må du gjerne prøve å gi den litt mat. Bruk kun hvit fisk, som fint kan gis hel, og alltid med hodet først. Sjøfugler skiller ut salt, så det er ikke nødvendig at fisken er usaltet. Hvis fuglen ikke vil ta til seg mat, må du aldri forsøke å tvangsfôre, ei heller forsøke å tvinge fuglen til å drikke. Vannet ender lett opp i lungene og kan drepe fuglen. Finner du åpenbart skadde eller svært svake fugler, bør disse få hjelp i samråd med veterinær. Fugler som oppholder seg på sjøen bør få være i fred. Det anbefales ikke å plukke opp disse for å frakte dem lenger ut på havet, da stresset fuglene opplever i forbindelse med håndteringen kan være belastende, svekke immunforsvaret og gjøre vondt verre.

Før du frakter den, må du gjerne prøve å gi den litt mat. Bruk kun hvit fisk, som fint kan gis hel, og alltid med hodet først.

Lomviene i vannet ser «slappe ut» – hva gjør jeg?

Noen blir bekymret når de ser lomvi dykke uten å komme opp med fisk. Men lomvi spiser fisken mens den er under vannflata, og kommer derfor sjelden opp med fisk i nebbet. Dersom man synes en fugl i vannet i indre Oslofjord ser «slapp» ut (annerledes enn de andre) og vil hjelpe, kan man kjøpe noen av de riktige fisketypene og kaste i vannet. Imidlertid er det bra om man ikke begynner å kaste masse fisk i vannet, da man jo heller ikke vil lokke fuglene til å holde seg nær land. Mating i vannet er altså kun i nødstilfelle. Man må også huske på at mye mas fra mennesker kan stresse fuglene. Det er mange som ønsker å hjelpe lomvier ved å ta dem med seg hjem. Håndtering og rehabilitering av ville fugler bør imidlertid kun gjøres av, eller i nært samråd med, kompetent fagfolk/veterinær.

Mating i vannet er […] kun i nødstilfelle. (…) [Rehabilitering] av ville fugler bør (…) kun gjøres av, eller i nært samråd med, kompetent fagfolk/veterinær.

Vi kommer tilbake med mer informasjon straks resultatet fra undersøkelsene har kommet.

Teksten er utarbeidet av veterinærer i NOAH og ornitologer i BirdLife Oslo og Akershus

Foto: Dick Daniels/ Wikimedia

Vil du støtte NOAHs arbeid for de ville dyrene?
Bli medlem!