Foto: Susan Darrah

Senterpartiet fremmer buejakt, og kaller NOAHs kritikk "fake news"


Senterpartiet fremmer uetisk buejakt, og fremstiller NOAHs kritikk som «fake news». Hvis Senterpartiet mener det er «fake news» å informere om at de fremmer buejakt, bør de først slutte å fremme buejakt.

Nylig løftet SPs Ole André Myhrvold opp Norges Buejegerforbunds søknad om prøveprosjekt med buejakt i Norge på Stortinget, for andre gang (sist i 2017). Sp-representanten spurte når man «kan forvente at (lovarbeid) settes i gang» for å åpne for buejakt i Norge, ved å endre viltloven. I 2017 uttalte SPs stortingsgruppe overfor Buejegerforbundet at «Senterpartiet er tilhenger av at Norge gjennomfører et prøveprosjekt med buejakt».

Men etter at NOAH informerte om SPs initiativer for å fremme buejakt, har profilerte stortingsrepresentanter fra Senterpartiet beskyldt NOAH for «fake news». NOAH reagerer sterkt både på SPs initiativer for buejakt, og deres klart usanne anklager.

Det virker som om Senterpartiet ikke ønsker at alle skal få vite om at de fremmer tiltak for å innføre en jaktform som både Mattilsynet og Veterinærforeningen har avvist som dyrevelferdsmessig uforsvarlig. Dette er andre gang Myhrvold løfter buejakt-saken frem på Stortinget. Samtidig har partiet også, i 2017, uttalt til Norsk Buejegerforbund at de er «tilhenger av at Norge gjennomføre et prøveprosjekt med buejakt i utvalgte områder i Norge.» Buejakt er forbudt av dyrevernhensyn – det sier mye om Senterpartiet når de fremmer tiltak for å legalisere slik jakt.

NOAH ber nå om at Senterpartiet kommer med en klar uttalelse om hvorvidt partiet er for eller imot buejakt i Norge. NOAH mener også Senterpartiet bør be om unnskyldning for sin ufine oppførsel overfor dyrevernorganisasjoner i sosiale medier.

Om de har skiftet mening, må de si dette klart – ikke angripe organisasjoner som informerer om deres faktiske uttalelser og handlinger. Det er svært alvorlig at stortingsrepresentanter imøtegår legitim kritikk med skjellsord og anklager. Det er også alvorlig at de prøver å tåkelegge at tiltakene de fremmer faktisk resulterer i at dyr blir utsatt for buejakt i Norge. Og det er selvfølgelig skandaløst at de lytter til snevre jaktinteresser istedenfor fagmiljøene som vil holde på forbudet mot buejakt. Hvis Senterpartiet mener det er «fake news» å informere om at de fremmer buejakt, bør de først slutte å fremme buejakt.

Hva kan du gjøre?

Det er Landbruks- og matdepartementet som vil behandle Norges Buejegerforbunds søknad, og NOAH oppfordrer alle til å sende en e-post for å kreve at det IKKE blir tillatt med buejakt i Norge: postmottak@lmd.dep.no.

NOAH har flere ganger vunnet kampen mot buejakt, og fortsetter kampen for de ville dyrene!

Bli medlem og støtt vårt arbeid: