Seier for hjortene i saken om buejakt

Et dyreforsøk på buejakt hvor hjorter skulle skytes med pil og bue er nå avslått i Forsøksdyrutvalget. Seieren ble i stor grad kjempet igjennom av NOAHs veterinær Siri Martinsen, som sitter i utvalget. Med sine argumenter sørget Martinsen for enstemmig avslag for forsøket.

I Norge er det ikke tillatt å jakte på dyr med pil og bue, til tross for at dette har blitt forsøkt innført av jaktinteressene flere ganger. Det er nå akkurat et år siden det ble vedtatt at prøveordning med buejakt ikke skulle bli tillatt, i stor grad takket være iherdig kamp fra NOAH.

I sommer har det igjen blitt gjort forsøk på å gå i retning av buejakt. I mai søkte Direktoratet for Naturforvaltning om tillatelse til å gjennomføre et forsøk hvor 38 hjorter skulle avlives med den hensikt å sammenligne drapseffekten med pil og bue i forhold til rifle. Bakgrunnen var en utredning i forbindelse et nytt forsøk på å innføre prøveordning med buejakt i Norge.

Denne uken ble det offentliggjort at forsøket fikk enstemmig avslag fra Forsøksdyrutvalget. NOAHs leder og veterinær Siri Martinsen som i forkant av avgjørelsen holdt et innlegg om hvorfor hun mente forsøket var uetisk og ikke kunne forsvares, er svært fornøyd med utfallet i saken: «Det at vi klarte å forhindre dette forsøket er en seier både for de 38 hjortene det gjelder, og for alle ville dyr. Vi har allerede nok av jakt- og fangstmetoder hvor det er tilknyttet store etiske problemer og lidelser for dyr, og det siste vi har behov for er enda flere. Dette forsøket hadde en klar intensjon om å være en brikke i prosessen om å få buejakt tillatt i Norge. Grunnen til at det som dyreforsøk var uakseptabelt var imidlertid først og fremst at forsøket i seg selv var unødig, vitenskaplig uholdbart og uten samfunnsnytte – slik det kreves i forsøksdyrforskriften,» sier Martinsen.

I Forsøksdyrutvalgets begrunnelse for avslaget fokuseres det både på smertene som er forbundet med jaktmetoden, i tillegg til forsøkets manglende nytteverdi: «Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at bruk av bue ved jakt har noen forvaltnings- eller dyrevelferdsmessige fortrinn sammenlignet med rifle. Det foreligger imidlertid flere opplysninger og forhold om dyrevelferd som tilsier det motsatte, inkludert dokumentasjon framlagt i søknaden. (…) Dokumentasjonen framlagt i søknaden viser at det er grunn til å tro at jakt med bue gir høyere skadeskytingsfrekvens enn dagens tillatte jaktformer. (…) Utvalget kan ikke se at det aktuelle prosjektet har en nytteverdi som forsvarer dyrebruken og finner at søknadens formål ikke oppfyller kravene i forsøksdyrforskriften.»

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.