Rå fornøyelsesjakt i filmen «Elgfall»


Jaktfilmen «Elgfall» av Magnus O. Bjelland og Ingve Flikka ble nylig lansert på villmarksmessen i Lillestrøm. Traileren til filmen er lagt ut på nettstedet skitt-jakt.no. Den viser blant annet en elgokse som blir skutt 3 ganger før den faller og jegeren med et glis mot kamera går frem og avfyrer det siste avlivingsskuddet.

I jaktåret 2007/08 ble det ifølge Statistisk sentralbyrå skutt 35 600 elger i Norge. Dette var en økning på 600 dyr fra året før. Jegerne hadde imidlertid tillatelse til å skyte hele 44 274 dyr. Jegere og myndigheter sier at i prinsippet skal elgen drepes på første skudd. Det er imidlertid langt mellom teori og praksis, og i virkeligheten får mange elger flere kuler i kroppen før de dør. En stor prosentdel skadeskytes og mange lider i timer og dager før de skytes på nytt eller selvdør. 5,4 % av elgene skadeskytes, 6,5 % av de påskutte elgene ettersøkes og 17 % av de ettersøkte elgene blir ikke funnet, i henhold til undersøkelsen «Bedre elgjakt 2005». Dette er minimumstall, og mørketallene er ikke medregnet. Avisa Nationen skriver at det er sjelden at skadeskytinger rapporteres, selv om jegerne er forpliktet til dette. Men selv et «perfekt» skudd forårsaker dyret store lidelser og det tar tid før døden inntrer – dette kunne man se tydelig i Nrk TVs debattprogram «Standpunkt» ifjor høst, der NOAHs Siri Martinsen debatterte med redaktøren i Jeger, Hund og Våpen: En sekvens hvor en elg gjentatte ganger prøver å reise seg mens hun blør ihjel ble vist i frobindelse med debatten.

NOAH – for dyrs rettigheter er prinsipielt imot alle former for jakt og mener at jaktvideoen «Elgfall» ikke bare gir et uhyggelig og avslørende bilde av jakta, men også spekulerer i vold og drap som underholdning.

– Filmen er presentert som rå underholdning, tilsatt musikk i ekte action stil. Dyrene skytes, vakler og halter skadeskutte av sted, faller eller skrenser utfor kanter og kaster på seg i dødskrampe – alt til musikk. Respekten for dyrene synes helt fraværende, sier Jenny Rolness i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH viser til at det ikke er første gang jegerne avslører en kynisk holdning til dyr. På diskusjonsforumet sluttstykket.com, ble det i fjor høst blant annet lagt ut et bilde av en skutt sel, som jegerne på forumet moret seg med å harselere med. Bildet var gitt navnet «bestemors øyne», og kommentarene sirkulerte rundt at «seler ikke var så søte» med utstående øyne. På det samme forumet var det også lagt ut bilder av skadeskutte elger. En elgkalv som var skutt i hodet hadde ifølge en jeger fått «justert litt på topplokket».

– På denne måten avslører jegerne en respektløs og forrående holdning til dyr som ikke harmonerer med det bildet jegerorganisasjonene ønsker å presentere utad. Samtidig er det klart at de verste scenene og bildene blir holdt skjult for publikum. Bilder og filmsekvenser av dyr med avskutte bein og kjever, eller skadeskutte dyr som selvdør etter langvarige lidelser, blir av taktiske grunner aldri vist offentlig. Filmen «Elgfall» viser derfor kun det som jegerne selv mener de kan være bekjent av. Filmen er laget på grunnlag av filmmateriale som jegerne selv har sendt inn. De brutale scenene av dyr som pepres med kuler og drives hensynsløst i døden av lystige jegere, bør få publikum til å våkne og innse hva fornøyelsesjakten innebærer av redsler og lidelser for dyrene, mener Rolness.

Filmskaperne har ikke villet stille til debatt med NOAH, men NOAHs veterinær Siri Martinsen ble intervjuet av Nrk radio om de holdninger jakten skaper.