Over 2000 stilte opp for de ville dyrene


hovedfoto: Sara Neziri

Over 2000 engasjerte mennesker stilte opp for de ville dyrene i NOAHs markering foran Stortinget lørdag 26. oktober. Markeringen var en protest mot Stortingets og regjeringens rovdyrpolitikk, samt manglende evne til å gi ville dyr bedre vern i lys av naturkrisen.

Markeringen var en protest mot det stadig hardere trykket mot de truede rovdyrene, og en reaksjon på flere politiske grep som svekker vernet av de ville dyrene. Vi er mange som mener at de ville dyrene må få bedre vern i Norge. Det er uholdbart at politikerne vedtar at rovdyr skal holdes nede på truet nivå. 73% av befolkningen mener at «jakt på rødlistede dyr må stanses» – nå må politikerne lytte til folket.

Mange mennesker møtte opp for de ville dyrene foran Stortinget. Foto: Maria Askedal

Flere organisasjoner stilte med appeller – herunder Naturvernforbundet, Greenpeace og Norske Naturfotografer. Også folk fra ulvesonen, forskere, politikere og kjente stemmer var på scenen. Flere sterke appeller ble holdt:

– Akkurat nå er sjansen stor for at mine barnebarn kommer til å leve i en verden hvor løver, elefanter, neshorn, og norske ulver, for å nevne noen veldig få, men ikoniske arter, ikke lenger fins i sine naturlige habitat, sa forfatter Erlend Loe.

– Saken er at rovdyrene er en viktig del av kongeriket Norge. Hvis denne destruktive imperialismen får fortsette, kommer norsk natur til å miste sine aller fineste juveler. Da blir vi fattige her i landet, slo en engasjert professor i zoologi, Harald Kryvi, fast.

Foto: Sara Neziri

– Jeg og Venstre vil øke bestandsmålene for de store norske rovdyrene, fordi vi tar vare på naturen – og rovdyr er en viktig del av norsk natur, sa Guri Melby før hun hastet videre til Venstres landskonferanse.

– Hva slags arv er det vi har lyst til å gi våre barn? Har vi lyst til å være med på en utryddelse, av det som er i vårt økosystem. Vi har fått viten, vi har økt vår bevissthet, vi vet at alle har en rolle – og det skal respekteres! sa artist Mia Gundersen som er aktuell med hvalmøte i Safari Norge på NRK.

– Det er altså slik at det er et folkeflertall i Norge, selv i ulvesonen, for at vi skal verne rovdyrene. Det er derfor denne politiske svikten blir så akutt. Det er derfor vi som sivilsamfunn må presse på, og sørge for at politikerne tar ansvar, og følger hva lovgivningen stiller av krav, og hva folkeflertallet vil ha, uttalte jussprofessor Mads Andenæs

Tusen takk til alle som stilte opp for våre ville dyr! Se alle bildene fra markeringen her.

Europeiske organisasjoner støtter arbeidet for norske rovdyr

Våre venner i Luonto-Liiton susiryhmä holdt markering foran den norske ambassaden i Helsinki, og overleverte brev med oppfordring til å ikke tillate jakt på ulvefamilier i ulvesonen kommende vinter. Også 31 franske organisasjoner har sendt brev til den norske regjeringen, hvor de uttrykker sin støtte til NOAHs markering. Tusen takk for støtten!

Foto: Teppo Lahtinen
Foto: Eirik Frøystein

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene:

Bli medlem!