Foto: Sissel Rørvik/ NOAH

NOAH oppfordrer myndighetene til å la fuglene skadd av oljesøl i Glomma få hjelp


Natt til tirsdag 21. november lekket tusenvis av liter med soyaolje ut i Glomma fra fabrikken Denofa på Øra i Fredrikstad, og nå viser det seg at oljeutslippet allerede har rukket å gjøre skade på fugler.

NOAH ber Miljødirektoratet og Mattilsynet gi tillatelser til aksjoner for å hjelpe oljeskadde fugler i Fredrikstad, og jobber samtidig for å mobilisere flere for å bistå i rehabilitering av de rammede fuglene.

Miljødirektoratet har allerede gått ut i media og sagt at de oljeskadde fuglene ikke skal vaskes. NOAH mener det bør gis tillatelse til en organisert aksjon som kan gi disse fuglene veterinærhjelp. Det burde være en selvfølge at organisasjoner med veterinær- og biologisk kompetanse skal kunne mobilisere ved slike hendelser.

NOAH har tidligere deltatt i flere vellykkede redningsaksjoner for oljeskadde fugler i Norge. På våre sider villedyr.no kan du lese mer om NOAHs arbeid med rehabilitering av ville dyr.

Ærfugl i vask etter oljeskading.
Ærfugl i vask under en av NOAHs redningsaksjoner for ville fugler. Foto: Sissel Rørvik/NOAH

NOAH har arbeidet politisk for at Norge får på plass beredskap for å hjelpe ville dyr rammet av miljøkatastrofer. Per i dag har imidlertid forvaltningen uttalt at fugler ikke skal reddes etter oljeutslipp, med unntak av noen få truede arter. Norge er et av veldig få land i verden som ikke har beredskap for rehabilitering av ville dyr ved miljøkatastrofer. Rehabilitering av ville dyr er viktig for enkeltindividene, men blir også stadig viktigere ettersom flere fuglearter blir mer og mer sårbare. Det er vår etiske plikt å redde de dyr som vi kan redde når årsaken til deres lidelse er menneskeskapt.

Foto: Sissel Rørvik/ NOAH

Støtt NOAHs arbeid for ALLE dyr

Bli medlem!