NOAH oppfordrer kommuner til å redde rådyrkalver

Siden 2021 har NOAH årlig sendt ut en oppfordring til alle Norges kommuner om å gjøre tiltak for å unngå at rådyrkalver blir drept av slåmaskiner i åkrene. Droner med varmesøkende kameraer kan forhindre dette.

NOAH kjemper aktivt for et nytt natursyn hvor de ville dyrene blir møtt med respekt og toleranse. Å hindre at rådyrkalver blir drept av slåmaskinene om våren er et av mange tiltak som bidrar til å øke hensynet til ville dyr.

Rådyrkalver i åkeren drepes av slåttmaskiner

Rådyr er et dyr i hjortefamilien som kun finnes naturlig i Europa og den nordlige delen av Asia. I Norge finnes det stort sett rådyr over hele landet. De føder gjerne kalvene i perioden mai–juni.[1] Deres viktigste leveområde er skog og kulturlandskap. Rådyrkalven veier omtrent 1–1,7 kg ved fødselen og er ganske hjelpeløs de første dagene. Mødrene gjemmer gjerne kalven i høyt gress, og dette er grunnen til at de gjerne oppholder seg i åkre denne perioden.

Rådyrmor står med kalven sin og titter utover åkeren
Foto: Erik Frøystein

Mange er ikke klar over at rådyrkalver kan ligge alene i åkre mens mor er ute og finner mat. Rådyrkalvene blir da liggende helt stille, slik at rovdyr ikke skal finne dem. Dette medfører imidlertid at kalvene er har lite å stille opp med mot slåmaskiner som kommer kjørende.[2] Selv om noen bønder selv prøver å hindre rådyrkalvenes død med ulike metoder, og også engasjerer frivillige i dette.  F.eks. å se over området med hund – er det fortsatt et problem at mange kalver dør på grunn av landbruksaktivitet.

NOAH ber kommunene gjøre tiltak

I flere år har NOAH sendt ut brev til norske kommuner om å ta mer hensyn til ville dyr. Blant annet om å stanse skadefelling av dyr i yngletiden og unngå hogst i yngletiden. I februar 2021 sendte NOAH også for første gang ut en oppfordring til alle Norges kommuner om å ta i bruk droner for å redde rådyr fra død under slåtten. Her henviste vi til et prøveprosjekt i Averøy kommune, og oppfordret alle kommuner til å igangsette lignende tiltak.

NOAH mener alle norske kommuner bør ta i bruk og tilby droner med varmesøkende kameraer for å forhindre at rådyrkalver blir tatt av slåmaskiner under slåtten. Kommunene bør innføre regler om at denne type forebygging av skader på rådyr blir obligatorisk i kommunen.

Man har nå en effektivt og rimelig metode for å unngå at et stort antall rådyrkalver blir drept eller lemlestet av slåmaskiner. Det er viktig at dette tas i bruk, og NOAH vil fortsette å følge opp kommunene på dette området.

Staten bør finansiere forebyggende arbeid

I Tyskland har regjeringen bestemt seg for å subsidiere droner med varmesøkende kameraer. Dette har reddet tusenvis av rådyr fra å bli skadet og drept av slåmaskiner i Tyskland. Landbruksminister Julia Klöckner har uttalt: “Takket være pengene vi har delt ut, er rundt 200 droner tatt i bruk. Så langt er nesten 6.000 rådyr reddet”. Siden mars 2021 har den tyske regjeringen brukt drøyt 30 millioner kroner, og planen er å øke bidraget.[6]

NOAH mener norske myndigheter bør se til Tyskland. Hvert år går Landbruksdepartementet ut og snakker om rådyrkalver i åkeren, uten at de igangsetter tiltak for å forhindre skade på kalvene. NOAH mener alle kommuner burde kjøpe inn og stille til disposisjon det utstyret som trengs for å forebygge skader, og at dette bør være påbudt for kommunene. Staten bør finansiere innkjøp av nødvendig utstyr.

Les hele NOAHs brev til kommunene her. (PDF)

Foto: Erik Frøystein

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.