NOAHs klage til EU-kommisjonen om svensk ulveforvaltning 2021

hovedfoto: Roger Brendhagen

NOAH har sendt klage til EU-kommisjonen med oppfordring om å ta neste steg i saken mot Sverige angående lisensjakten på ulv for bestandskontroll vinteren 2021.

Ulveforvaltningen i Norge er direkte berørt av vedtak som tas av svenske myndigheter og NOAH mener at en endring i den svenske ulveforvaltningen er vesentlig ikke bare for å redde ulvebestanden i Sverige, men også i Norge. Det er svært foruroligende å se at norske myndigheter de siste årene har brukt lignende argumenter som svenske myndigheter har fremsatt for å rettferdiggjøre omfattende bestandskontroll av ulv, noen ganger blir argumentene tatt i bruk ord for ord. 

NOAH ønsker å gå sammen med de svenske frivillige organisasjonene på deres forsepørsel angående saken mot Sverige som EU-kommisjonen innledet i 2010. NOAH oppfordrer sterkt til at kommisjonen ikke skal overlate ansvaret om å ivareta håndhevelsen av habitatdirektivet til frivillige organisasjoner, og minner om at det er svært ressurskrevende for sivile organisasjoner å måtte ta saker om ulveforvaltning til retten. Les PDF av NOAHs brev til EU-kommisjonen her.

EU-kommisjonen svarer at de konsekvent formidler deres bekymringer om Sveriges praksis for lisensjakt på ulv, og at de spesielt insisterer på at det lave bestandstallet som Sverige definerer som et gunstig bestandsmål ikke kan samsvare med kravene om en levedyktig bestand. Videre skriver de at de for tiden vurderer de siste svarene fra svenske myndigheter, samt de siste avgjørelsene fra svenske myndigheter og domstoler angående ulveforvaltning sammen med ytterligere vitenskapelige elementer som er relevante for kommende rettssaker i saken. Les PDF av EU-kommisjonens svar her.

Støtt NOAHs arbeid for de kritisk truede ulvene! Bli medlem i NOAH!