Hjort skytes fordi de gjør "skade" på trær - NOAH klager


NOAH klager på at Søndre Land kommune har gitt tillatelse til skyting av hjort på bakgrunn av "skade" på trær og rundballer.

Søndre Land kommune ga nylig tillatelse til å skyte et ubegrenset antall hjort, med begrunnelse om at dyrene har gjort “stor skade” på skog og rundballer. “Skadene” på skogen handler om avgnagd bark på trær.

NOAH har sendt klage på fellingstillatelsen, og påpeker at vedtaket ikke oppfyller lovens krav til skadefelling og at skadevilkåret ikke er oppfylt verken for skade på rundballer eller skog. I tillegg har det ikke vært forsøkt andre tiltak for å redusere skade på rundballer.

Hele klagen kan lastes ned og leses som PDF her

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene.

Bli medlem!