NOAHs innspill til gjennomgang og modernisering av viltloven


NOAH har sendt innspill til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet angående arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven.

NOAH deltok på innspillsmøte 2. desember 2022, hvor vi ga en oversikt over problemstillinger som er viktige for ville dyr, i tillegg til problemstillingene som departementene selv hadde spurt om. I lys av naturkrisen og nødvendigheten av å se på ville dyr som individer og ikke som råvarer for «ressurser», mener NOAH at loven må bygge på tre prinsipper: den skal bidra til å motvirke naturkrisen, den skal harmonere med dyrevelferdsloven og den må erkjenne ville dyr og naturs viktighet for mennesker som ikke er jegere. 

Temaer som departementene ønsket innspill om gjaldt regler om ettersøk, bestandsregulering for ville dyr og jaktvåpen og utstyr. NOAH understreket særlig viktigheten av å videreføre forbudet mot buejakt, som ble utfordret fra flere jaktorganisasjoner. NOAH fremmet også forbud mot kunstig lys og jakt i mørket, mot feller og fangstredskaper, mot jakt med løs hund, og mot skuddpremier.

Les hele NOAHs innspill her.

Foto: Roger Brendhagen

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene

– bli medlem!