NOAHs innspill til gjennomgang og modernisering av viltloven

NOAH deltar svært aktivt med innspill til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet angående arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven.

Arbeidet med å gjennomgå og modernisere viltloven startet i 2020, og NOAH har deltatt aktivt fra første stund. Viltloven er svært viktig for alle ville dyr, og bør nå bygge på helt andre prinsipper enn den 40 år gamle loven man per nå har.

Nye prinsipper for ny viltlov

NOAH sendte både i 2020 og 2021 innspill til ny viltlov. NOAH deltok på innspillsmøte 2. desember 2022, hvor vi ga en oversikt over problemstillinger som er viktige for ville dyr, i tillegg til problemstillingene som departementene selv hadde spurt om. I lys av naturkrisen og nødvendigheten av å se på ville dyr som individer og ikke som råvarer for «ressurser», mener NOAH at loven må bygge på tre prinsipper: den skal bidra til å motvirke naturkrisen, den skal harmonere med dyrevelferdsloven og den må erkjenne ville dyr og naturs viktighet for mennesker som ikke er jegere. 

Temaer som departementene ønsket innspill om gjaldt regler om ettersøk, bestandsregulering for ville dyr og jaktvåpen og utstyr. NOAH understreket særlig viktigheten av å videreføre forbudet mot buejakt, som ble utfordret fra flere jaktorganisasjoner. NOAH fremmet også forbud mot kunstig lys og jakt i mørket, mot feller og fangstredskaper, mot jakt med løs hund, og mot skuddpremier.

Sommeren 2023 hadde NOAH separat møte med departementene om viktige punkter for ny viltlov, og sendte innspill også i etterkant av dette møtet.

Last ned hele NOAHs innspill som PDF her

Foto: Roger Brendhagen

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!