NOAH krever merking av blad på vindturbiner for å hindre fuglekollisjoner

NOAH har sendt brev til Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat med oppfordring til å kreve visuell merking av blad på vindturbiner for å hindre fuglekollisjoner.

NOAH mener at forskning på effektive tiltak for å hindre at fugler flyr inn i vindturbiner bør få høy prioritet. En studie fra 2020 på Smøla viste at å male ett av bladene på vindturbiner sort reduserte antall fuglekollisjoner med 70%. Disse resultatene har ført til at man ved flere vindkraftverk i blant annet Spania har begynt å male ett av bladene på vindturbinene sort. NOAH mener at Norge bør også komme i gang med dette.

NOAH oppfordrer derfor til å male ett blad sort på alle nye og eksisterende vindturbiner for å få ned antallet fuglekollisjoner. Vi oppfordrer også til å innføre obligatorisk innrapportering av døde fugler rundt vindkraftverk. NOAH mener også at funn i konsekvensutredninger må vektlegges sterkere. 

Dagens praksis for konsekvensutredninger er ikke optimal, og man bør se på hvordan man kan oppnå et mer tillitsvekkende system som i større grad ivaretar natur og dyreliv fremfor næringsinteresser. NOAH oppfordrer samtidig til at utbygging ikke må skje i relativt uberørt natur, men konsentreres i områder som allerede er bygget ned og ikke i særlig grad er habitater for ville dyr.

Les hele NOAHs brev til Miljødirektoratet her

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!