NOAHs brev til kommuner om skuddpremier

Årlig sender NOAH ut brev til kommunene om å ikke tillate såkalte «skuddpremier» på dyr. Her kan du lese det nyeste brevet NOAH har sendt ut.

Skuddpremie fremmer en idé om at noen dyr er «skadedyr» og at det er viktig å fjerne dem fra naturen. Dette skaper en farlig intoleranse for flere arter, og gjør deres forsøk på å overleve og deres naturlige adferd til et «problem». Ordningen bidrar til å undergrave grunnleggende respekt for dyr og bygger på et utdatert natursyn. NOAH har gjennom anmeldelser og klager fått stanset flere tilfeller av skuddpremier på dyr, men jobber for at dette blir helt forbudt.

Premiedyrene

Arter som ikke regnes som «matnyttige» og som livnærer seg delvis av andre arter, fremstilles som «skadedyr», og forfølges og drepes med det mål å ta livet av flest mulig, ofte kun i den hensikt å øke jegernes eget jaktutbytte. Det er et paradoks at kommuner premierer jegere for å jakte på dyr som de har egeninteresse av å drepe. 

Det er kun arter som «gjør skade» som det kan innføres skuddpremie på, men er de virkelig skadelige? En rekke arter er utsatt for skuddpremie, selv om studier for flere av artene tilbakeviser påstandene om at de gjør skade. Rovfugler, som kråker, skjærer og ravn er utsatt for skuddpremie. Det samme gjelder fremmede arter som villmink. Det er også vanlig å innføre skuddpremier på rev, fordi det argumenteres for at den er en årsak til reduksjonen av rypebestanden. Det finnes også kommuner som har innført skuddpremie på mår, grevling og røyskatt. 

Skuddpremieordningen er sterkt kritisert av natur- og dyrevernorganisasjoner, og er dårlig likt også av offentlig naturforvaltning[1]

Les NOAHs brev om skuddpremier fra 2022 her

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene. Bli medlem i NOAH!