NOAHs brev til kommuner om skadefelling


NOAH mener yngletidsfredningen må respekteres for alle dyr, og den utstrakte bruken av «skadefelling» må opphøre. Over flere år har NOAH sendt ut brev til alle landets kommuner om å bruke forebyggende tiltak, fremfor skadefelling.

NOAH har i årevis engasjert seg for de dyrene som tas livet av midt i yngletiden fordi de på ulike måter er “til skade”, såkalt “skadefelling”. NOAH har både anmeldt og klaget på en rekke skadefellinger, og flere er tatt til følge, blant annet i 2016 da Fylkesmannen i Hordaland innrømte at 20 gjess ikke skulle vært skutt. 

Mennesker opptar snart hele kloden, kun 4% av landarealet i verden er for ville dyr og de får sjeldent lov å oppholde seg utenfor disse avgrensede områdene, som mennesker stadig tar mer av. NOAH har i år, som tidligere år sendt brev for å oppfordre kommunene og fylkesmennene om å være restriktive med å gi tillatelser til skadefelling, og isteden vektlegge ikke-letal forebygging, og holdningsskapende arbeid som fremmer toleranse for ville dyr.

Brevet kan lastes ned som PDF og leses i sin helhet her.

Les mer om skadefelling, og NOAHs arbeid for de ville dyrene på vår nettside om ville dyr.

Vil du støtte NOAHs arbeid for de ville dyrene?

Bli medlem!