Protester mot buejakt i Norge!


Elg med kalv.

Norges Buejegerforbund har søkt om å få gjennomføre en prøveordning med buejakt på rype og elg i Norge.  Direktoratet for Naturforvaltning er positive til en prøveordning. Nå trenger vi din hjelp til å protestere.

Pilen kan forårsake skader dyrene kan måtte leve med i lang tid. Foto: Animal Rights Collective

Søknaden støttes av Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Jeger- og fiskerforbund.  Direktoratet for Naturforvaltning og Miljøverndepartementet har tidligere avslått en lignende søknad fra Norges Buejegerforbund, men nå er det mulig de snur i saken.

NOAH reagerer sterkt på at man ønsker å innføre en ny jaktform i Norge, når det allerede er store etiske problem med den etablerte jaktformen. En rapport fra Indian Head, Maryland, USA – som behandlet data fra 104 bueskyttere i perioden 1989 til 2006 – viste en skadeskytingsprosent på gjennomsnittlig 18 % for hvithalehjort.  Tidligere rapporter fra USA har vist til enda høyere skadeskyting, på rundt 50 %.

NOAH vil arbeide for at buejakt ikke blir tillatt som prøveordning i Norge.  – Vi ønsker ikke innført enda en jaktform som skal påføre dyr store lidelser, for at mennesker skal få praktisere en sportsgren på levende dyr, sier Siri Martinsen i NOAH.

Skriv under

Skriv under på NOAHs underskriftskampanje ved å trykke her!

Del den veldig gjerne videre på facebook, twitter, blogger osv.

Skriv til Miljøverndepartementet

postmottak@md.dep.no

Miljøverndepartementet
(Myntgt. 2)
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Bruk gjerne informasjon fra NOAHs nettsaker om dette temaet når du kontakter Miljøverndepartementet.

Se NOAH og Norges Buejegerforbund diskutere jakt med pil og bue på Dagsnytt 18:

Hør debatt på P4 Sytten Tretti: