Foto: Ahmed Galal

NOAH jobber for å redde servalen Niño


NOAH jobber på spreng for å finne en løsning for den ulovlig importerte servalen Niño. Avliving bør ikke være norske myndigheters svar på ethvert problem hvor dyr er involvert.

Servalen Niño ble rikskjendis denne sommeren da video av det ville dyret ble delt i media og på sosiale medier. Servaler lever i Afrika og er ulovlig å ha som familiedyr i Norge. Miljødirektoratet har anmeldt Niños eier for ulovlig innførsel og hold av dyret. De uttalte også tidlig i prosessen at avlivning er «det eneste alternativet» for Niño. Dette er NOAH sterkt uenig i, og har nå sendt en søknad om utførseltillatelse til et redningssenter som er villige til å ta imot Niño g gi ham et godt liv.

Avliving skal ikke være prioritert «løsning»

NOAH opplever stort engasjement for servalen, og svært mange reagerer på at avliving nevnes som «løsning» på situasjonen. Å holde eksotiske dyr som kjæledyr bør være forbudt både av hensyn til dyrevelferd og vern av arter. De som ulovlig har satt dyr i en slik situasjon bør få straff. Men det er absurd å straffe dyret ved å ta livet av det. NOAH mener at myndighetene ikke kan fortsette å håndtere slike saker på bekostning av dyrene.

Bildet viser servalen Niño
Foto: Privat

Å innføre ville dyr ulovlig er brudd på CITES-konvensjonen om handel med ville arter. CITES egne retningslinjer for ivaretakelse av konfiskerte dyr anbefaler at levende dyr overføres til «sanctuaries» istedenfor å avlives: «In the case of confiscation of live specimens, the Convention requires Parties to take measures to ensure that the specimen is returned to the State of export or placed in a designated rescue centre”[1] [2] 

Retningslinjene er helt tydelige på at avliving er siste løsning, og ikke skal velges dersom et videre liv i fangenskap (eller utsetting i naturen i opprinnelseslandet) er mulig. Å velge omplassering bør anses normalt og akspetabelt: «Transfer of animals to either zoological gardens or lifetime-care facilities should generally provide a safe and acceptable means of disposal of confiscated animals.” Avliving bør bare velges dersom «placement in a captive facility is impossible”, eller “the animals have contracted a chronic disease that is incurable”.

For Niño er plassering i et sanctuary 100% mulig og realistisk. Han er heller ikke rammet av noen «kronisk sykdom som ikke er behandlingsbar».

Rådet for dyreetikk fraråder avliving

Rådet for dyreetikk har også uttalt seg om avliving av konfiskerte dyr. Rådet for dyreetikk er et offentlig oppnevnt råd for utredning av etiske spørsmål knyttet til dyr, og skal fungere som en etisk forvaltningsstøtte for myndighetene: «Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet.» [3] I uttalelse om avliving av ulovlig importerte dyr, uttalte Rådet følgende: «Rådet for dyreetikk mener at myndighetene i for stor grad tyr til avliving av angjeldende dyr i slike situasjoner. (…) En forvaltningspraksis der avliving ofte er første valg, bidrar til en tingliggjøring av dyr og strider imot den bevissthet og ansvarsfølelse overfor dyr som Rådet ønsker fremmet i samfunnet. [4]

NOAH har funnet et godt hjem til Niño

NOAH har tilbudt seg å hjelpe Miljødirektoratet med å finne en god løsning for servalen. Vi samarbeider med et redningssenter for store kattedyr i Sør-Afrika som kan ta imot Niño, og et stort hegn med naturlig og spennende miljø står ledig og klart til å ta imot ham. Redningssenteret i Sør-Afrika har reddet mange eksotiske dyr fra lignende situasjoner som Niños – de har også reddet servaler som er konfiskert i europeiske land før.

Det som vil gjøre det mulig for Niño å leve et godt og langt liv, er at NOAHs søknad blir innvilget. NOAH sendte søknaden 4. juli.

Foto: Denice Alex

Vil du støtte NOAHs arbeid for de ville dyrene?

Bli medlem!

Kilder

  • [1] Disposal of illegally traded and confiscated specimens , CITES.org, 2023.
  • [2] Disposal of illegally traded and confiscated specimens of CITES-listed species , CITES.org.
  • [3] Om oss, Rådet for dyreetikk, 2023.
  • [4] Ulovlig innførte dyr, avliving som forvaltningspraksis, Rådet for dyreetikk, 14.12.1997.