NOAH oppfordrer til krisehjelp for Akerselva-ender


Seks ender har nå mistet livet etter at det rant ut antatte 19 000 liter fyringsolje i Akerselva, som følge av en lekkasje i Hafslunds anlegg på Ullevål like før jul. Flere fugler står i fare for å bli alvorlig skadet eller dø dersom det ikke igangsettes umiddelbar rehabilitering. NOAH oppfordrer alle til å engasjere seg, både ved å gi fuglene mye mat, og klage til både Hafslund og Miljøverndepartementet på den manglende oppfølgingen av de berørte dyrene.

Oljeutslippet, som først var antatt å kunne ta livet av alt fugle- og dyreliv tilknyttet Akerselva, hevdes nå å være mindre skadevirkende enn antatt. Dette er trolig årsaken til at det er blitt besluttet at det ikke vil gjennomføres rehabilitering for de fuglene som allerede er påvist å være skadet. Både Hafslund og Viltforvaltningen innrømmer imidlertid at 10-12 fugler er observert med synlige oljeskader, og at seks av disse allerede er avlivet. Det har i de siste dagene vært jobbet med å rense elva for olje, men det innrømmes at det fortsatt kommer til å være rester av den igjen i tiden framover. Det er spesielt vanskelig å få oversikt over akkurat hvor mye olje som er igjen fordi nye deler av elva har frosset til de siste dagene. Dette betyr at det ikke er utenkelig at flere fugler kan bli berørt av ulykken.

Oljeutslipp er svært skadelig for fugler, og har ofte dødelige konsekvenser, da det ødelegger den naturlige isolasjonsmekanismen som finnes i fjærene deres. Dette innebærer også at det å fjerne oljen krever fagkyndig ekspertise, og en påfølgende periode med veterinæroppfølging for at fjærene skal gjenoppbygge den naturlige kulderesistansen. NOAH advarer derfor sterkt mot at ufaglærte personer prøver å vaske fuglene – dette kan i verste fall gjøre skadene større.

En gruppe med NOAH-aktive er imidlertid i gang med å forsøke å sikre overlevelsen til de gjenværende endene, gjennom å jevnlig bringe dem mat og friskt vann. Oljeskadde fugler har behov for ekstra mye mat for å holde varmen, og ved mating på bestemte plasser bortenfor utslippsområdet kan man også forsøke å styre endene bort fra det mest tilsølte området. NOAH oppfordrer alle som har mulighet til å bidra i dette arbeidet, og gå innom med mat til fuglene, da helst i området ovenfor Vøyenbrua.

NOAH oppfordrer også alle til å henvende seg både til Hafslund og Miljøverndepartementet og klage på den manglende oppfølgingen av disse fuglene. Det er uforsvarlig at rehabilitering av skadde dyr ikke er en del av oljeberedskapsprogrammet vårt. Spesielt i en oljenasjon som Norge burde det være en selvfølge med innarbeidede rutiner og prioritering av ressurser tilknyttet utsatte dyr i forbindelse med oljelekkasjer.

Hvor kan man henvende seg?

Klager til Hafslund kan sendes til deres avdelingssjef for miljø- og samfunnsansvar: jon.iver.bakken@hafslund.no

Klager til Miljøverndepartementet kan sendes til: miljovernministeren@md.dep.no