NOAH oppfordrer kommuner til å innføre tiltak for å fjerne piggtråd


NOAH har sendt brev til alle Norges kommuner med oppfordring om å iverksette tiltak for å fjerne piggtråd som kan være til skade for ville og tamme dyr.

Lov om dyrevelferd fra 2010 sier at det ikke skal brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. Til tross for forbudet finnes det fortsatt kilometervis med rester av piggtrådgjerder, både på landbrukseiendommmer og i naturen. Disse piggtrådrestene fører årlig til skader og lidelser for både ville og tamme dyr. Lidelsene for dyrene som blir sittende fast i piggtråd kan være store, og i flere tilfeller føre til at dyrene dør av skadene eller av sult fordi de blir sittende fast.

I 2022 sendte NOAH ut et brev til alle kommuner, hvor vi oppfordrer sterkt til å innføre nasjonale tiltak for å fjerne piggtråd i naturen, og foreslår en tilskuddsordning hvor kommunen innvilger midler til dette. De siste årene har det vært igangsatt en rekke tiltak for å oppmuntre bønder og grunneiere til å fjerne piggtråd på sine eiendommer, blant annet gjennom økonomisk støtte og rabatter ved kjøp av tråd uten pigger. NOAH mener imidlertid det er på tide at lovforbudet følges opp på en slik måte at nå all piggtråd forsvinner fra naturen.

Les hele brevet til kommunene her