NOAH oppfordrer kommunene til å unngå skadefelling

Skadefellinger skaper store og omfattende dyretragedier hvert år. Dyreunger hensettes i hjelpeløs tilstand og overlates til å dø av sult eller bli lettere utsatt for farer når foreldredyr avlives. Nå ber NOAH kommunene om å forhindre skadefellinger og jobbe for økt toleranse for alle ville dyr.

NOAH sender denne uken brev til alle kommuner om å unngå skadefellingstillatelser. Skadefelling vil si at noen får tillatelse til å ta livet av dyr som «gjør vesentlig økonomisk skade», i en ellers fredet yngletid. Les brevet om skadefelling her. Skadefellinger påfører dyr store lidelser, og er ofte også ineffektivt med tanke på å hindre «skade».

«Skadefelling midt i yngletiden er i dette perspektivet en unødig belastning på ville dyr.»

Ved å avlive enkeltdyr gjør man ikke området mindre attraktivt for nye dyr, og resultatet blir ofte rutinemessig drap av dyr i fredningstid. Miljødirektoratet har bekreftet overfor NOAH at slik rutinemessig skadefelling, er forbudt etter den nye viltforskriften.

Økt toleranse for ville dyr

Dyr har rutinemessig blitt avlivet midt i yngletiden, kun fordi de utfører normal adferd og næringssøk – som for eksempel gjess som beiter på en åker. Dette er ingen løsning, men fører til tragedier for dyr. Vi trenger økt toleranse for ville dyr. Vil man beskytte eiendom, finnes det en rekke tiltak som har bevist større effekt enn å ta livet av dyr. Med dette brevet ber vi kommunene oppfordre til ikke-letale løsninger, og øke respekten for ville dyr i yngletiden. Man må heller ikke glemme at mange dyr i norsk natur er enten rødlistet eller i nedgang. Vi har en naturkrise som naturligvis også rammer norske dyr, og FN påpeker at jakt og fangst er den nest største årsaken til nedgang for arter. Skadefelling midt i yngletiden er i dette perspektivet en unødig belastning på ville dyr.

«Vi har en naturkrise som naturligvis også rammer norske dyr, og FN påpeker at jakt og fangst er den nest største årsaken til nedgang for arter.»

Et nytt vilkår for skadefelling som Miljødirektoratet legger vekt på i Viltforskriften (2020) er at skadefellingen «er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen». Miljødirektoratet bekrefter at dette betyr at det ikke kan gis tillatelse til felling av for eksempel et bestemt antall beitende gjess. Det er viktig at kommunene sikrer at informasjon om regelverket når ut til de tilfeller av skadefelling som ikke krever kommunens tillatelse. Miljødirektoratet sier også at det blir utvidet adgang til å flytte i stedet for å avlive vilt som «gjør skade».

NOAH oppfordrer til opplysningsarbeid

NOAH oppfordrer kommunene til å drive opplysningsarbeid for å øke respekten for de ville dyrene generelt, for eksempel med informasjon om hvordan man skal opptre ovenfor ville dyr i yngletiden, og informasjon om skadeforebyggende tiltak. Dette er også noe media bør bidra med, spesielt mot de artene som er særlig utsatt for myter og ubegrunnet frykt som måker, reptiler og grevlinger. Måten man omtaler disse på, både på kommuners infosider og i mediene, bør være mer positivt holdningsskapende og basert på fakta fremfor myter.

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!