NOAH krever tiltak mot viltpåkjørsler


NOAH – for dyrs rettigheter krever at det settes inn tiltak for å forebygge påkjørsler av hjortevilt på norske veger.

I 2005 ble 6200 hjortevilt ble drept i trafikken. 3800 rådyr, 1750 elg, 700 hjort og 11 villrein – i snitt 17 hjortedyr per dag.

Ifølge en svensk undersøkelse går det sjelden bra med hjortedyr etter påkjørsler; 92 prosent av elgene og 98 prosent av rådyrene dør.

Dyr med store lidelser ligger også bak disse tallene.

Det er ofte farten som dreper. Nedsatt fart på utsatte strekninger, i kombinasjon med tydelig skilting samt gjerder for å lede dyrene til mer oversiktelige krysspunkt, gjerne i kombinasjon med bruer eller underganger, er tiltak som ville gi utslag på den dystre dødsstatistikken.

NOAH oppfordrer Vegdirektoratet, Statens vegvesen og de enkelte kommuner om å prioritere dette arbeidet og sette inn tiltak på utsatte strekninger.

Det haster med å avverge hjortedyrs lidelser og død på norske veger. Styrtrike Norge har råd til en slik investering, mener NOAH – for dyrs rettigheter.

Saken er hentet fra avisen Demokraten