Foto: Erik Frøystein

NOAH ber Miljødirektoratet om å ikke tillate «hiuttak» av jerv


NOAH har sendt brev til Miljødirektoratet med oppfordring om å ikke tillate «ekstraordinære uttak» av jerv etter endt jervejaktsesong.

Under årets jaktsesong ble 51 jerver drept ut av en lisenskvote på 151 jerver. I tillegg har Statens Naturoppsyn gjennomført skadefelling av 10 jerver etter oppdrag fra Miljødirektoratet. NOAH kritiserer at det i det hele tatt jaktes på sterkt truede dyr, men reagerer også på den urealistiske høye kvoten som gjør at enkelte presser på for å foreta «ekstraordinære uttak» for å drepe flere jerv etter at jakten er over.

Jerv er en sterkt truet art som har opplevd en stor nedgang i 2022. Bestanden ble ytterligere presset da Klima- og miljødepartementet fremskyndet lisensfellingsperioden fra 15. september til 20. august, noe som har en stor innvirkning på valpekullene. 

NOAH har i flere år protestert mot den egentlig lovstridige skytingen av jervemor og unger i hiet. Foto: Statens Naturoppsyn.

NOAH skriver i brevet at «ekstraordinære uttak» av jerv ikke bør tillates av tre hovedgrunner. Først og fremst bryter «hiuttak» med internasjonale forpliktelser og strider med forbudet mot å jakte på ville dyr i yngletiden. I tillegg bryter uttaket med dyrevelferdslovens krav til jaktutøvelse som sier at jakt skal «utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte». Å gå inn i et hi for så å skyte jervemor med valper er en svært kritikkverdig og uetisk jaktform. Samtidig vil omfattende bruk av kritikkverdige jaktmetoder «unntaksvis» svekke respekt for lover som regulerer jakt. Mange i befolkningen reagerer kraftig på «hiuttak», og NOAH mener derfor at Miljødirektoratet her bør følge samfunnets krav til hva som oppfattes som etisk forsvarlig. 

Les hele NOAHs brev til Miljødirektoratet her

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene

– bli medlem!