NOAH avslører flere tilfeller av ulovlig minkjakt


 

Etter å ha blitt tipset om at flere jegere har lagt ut videoer og bilder som viser ulovlig jakt på mink i en lukket Facebook-gruppe tidligere i år, har NOAH nå anmeldt fire minkjegere fra ulike steder i landet. Bildematerialet viste minker som blir angrepet og revet i filler av jakthunder, mens jegerne filmer og roser hundene.

«Å, du var flink! Å, så flink!», sier den ene jegeren mens hundene han har med seg på jakt angriper og dreper en mink med bare tennene. Videoen, som er publisert både på nettstedet Youtube og i en lukket facebookgruppe i mars 2014, avsluttes med teksten «Godt samarbeid mellom terrier og støver».

NOAH har nå anmeldt tre personer som tidligere i år har postet video- eller filmmateriale i gruppen som viste ulovlig minkjakt hvor dyret avlives av hund. I tillegg har organisasjonen også anmeldt Facebook-gruppens administrator for oppfordring til å legge ut de omtalte videoene.

-Det å med hensikt la hunden sin ta livet av et vilt dyr under jakt, er et åpenbart brudd på både Dyrevelferdsloven og Viltloven, som blant annet slår fast at jakt skal utøves på slik måte at dyret ikke utsettes for unødige lidelser. Når en jeger i tillegg velger å filme hendelsen, mens han roser hundene og oppfordrer til at de fortsetter, for så å legge videoen ut på internett, er dette tydelig bruk av avlivning som et selvstendig underholdningsmoment, og i seg selv et brudd på loven, sier NOAHs leder Siri Martinsen.

NOAH har også tidligere uttrykt bekymring for at det i noen deler av jaktmiljøet anses som greit eller bra å drive med ulovlig jakt, og at dette er et systematisk problem. NOAH håper nå at politiet vil ta avsløringene på alvor, og gjøre sin del av jobben som kreves for å bekjempe denne typen ukultur innad i jaktmiljøet.

– Det er svært alvorlig at personer med våpen og jaktlisens viser så liten respekt for både de ville dyrene og loven, som det framkommer av dette bevismaterialet. Videoene og bildene vi nå har sendt videre til politiet, samt kommentarene fra medlemmer i den omtalte Facebook-gruppa, viser en tydelig ukultur hvor dyrevelferd ser ut til å være et ikke-tema. Nå er det viktig at disse handlingene får konsekvenser, og politiet tar en ordentlig gjennomgang av ulovlighetene som forekommer innenfor jaktmiljøet i Norge, avslutter Martinsen.