NOAH avslører ulovlig jakt


Etter å ha blitt tipset om at flere personer har lagt ut videoer og bilder som viser ulovlig jakt på mink i en lukket Facebook-gruppe tidligere i år, har NOAH nå anmeldt åtte minkjegere fra ulike steder i landet. Bildematerialet viste minker som blir angrepet og revet i filler av jakthunder, mens jegerne filmer og roser hundene.

«Å, du var flink! Å, så flink!», sier den ene jegeren mens hundene han har med seg på jakt angriper og dreper en mink ved å rive den istykker. Videoen, som er publisert både på nettstedet Youtube og i en lukket facebookgruppe i mars 2014, avsluttes med teksten «Godt samarbeid mellom terrier og støver.»

minkfilm_02
Foto fra filmbevis: En rev i bur angripes av hund.

Flere personer har tidligere i år postet video- eller filmmateriale i gruppen som viser ulovlig minkjakt hvor dyret avlives av hund, samt flere tilfeller av ulovlig jakt og jakttrening på rev. NOAH har også anmeldt Facebook-gruppens administrator for oppfordring til å legge ut de omtalte videoene.

-Det å med hensikt la hunden sin ta livet av et vilt dyr under jakt, er et åpenbart brudd på både Dyrevelferdsloven og Viltloven, som blant annet slår fast at jakt skal utøves på slik måte at dyret ikke utsettes for unødige lidelser. Når personene i tillegg velger å filme hendelsene, mens hundene roses og slik oppmuntres til å fortsette, for så å legge videoen ut på internett, er dette tydelig bruk av avlivning som et selvstendig underholdningsmoment, og i seg selv et brudd på loven, sier NOAHs leder Siri Martinsen.

NOAH har også tidligere uttrykt bekymring for at det i noen deler av jaktmiljøet anses som greit eller bra å drive med ulovlig jakt. NOAH håper nå at politiet vil ta avsløringene på alvor, og gjøre sin del av jobben som kreves for å bekjempe denne typen ukultur innad i jaktmiljøet.

– Det er svært alvorlig at personer med våpen og jaktlisens viser så liten respekt for både de ville dyrene og loven, som det framkommer av dette bevismaterialet. Videoene og bildene vi nå har sendt videre til politiet, samt kommentarene fra medlemmer i den omtalte Facebook-gruppa, viser en tydelig ukultur hvor dyrevelferd ser ut til å være et ikke-tema. Nå er det viktig at disse handlingene får konsekvenser, og politiet tar en ordentlig gjennomgang av ulovlighetene som forekommer innenfor dette miljøet, sier Martinsen.

bilde3
En rev utsettes for unødig lidelse mens jegerne filmer.

Etter gjennomgang i de to jaktgruppene NOAH har fått tilgang til, viser det skremmende holdninger ovenfor dyr, og spesielt mink, der det oppmuntres til sadistiske avlivingsmetoder. Skrytevideoer der dyr har blitt utsatt for grusomme handlinger, får i de to gruppene positive kommentarer og «tomler opp». Admin på den ene gruppen kommenterer selv at «Som admin av gruppa så er det ikke noe problem at dere legger ut en video der hundene gjør jobben sin, at hundene tar livet av minken er ikke noe problem..Skulle det bli stor ståhei av dette får vi bare redigere litt, så kjør på!». «Sånn skal det se ut», «Dusteminken» og «Bra jobba» er eksempler på kommentarer på videoer som viser ulovlig jakt og jakttrening.  NOAH mener det er svært viktig at disse personene straffes, og deretter fratas alle muligheter for å drive jakt, og at det også tas en grundig gjennomgang av de tilknyttede jaktmiljøene.

NOAH har samlet flere film og bildebevis fra de to facebook gruppene, som er blitt sendt til politiet. Filmen i denne saken viser noen av disse klippene med ulovlig jakt.

NOAH mener det er viktig at politiet tar vold mot alle dyr på alvor. Snart 8000 mennesker over hele Norge har meldt seg på NOAHs dyrepoliti event 4 oktober, dette viser et stort engasjement for at dyr må få høyere rettsstatus. Markeringen vil finne sted flere steder i landet, eventet med oversikt over hvilke byer markeringen skal holdes i, finner du her.

I media har den anmeldte facebook-administratoren uttalt at film og bilder er tatt ut av sin sammenheng. I filmen over og i bildene under ser man kommentarene som utgjør sammenhengen:

bilde8

 

bilde9

 

bilde1

 

jaktsak_01jaktsak_02jaktsak_03jaktsak_04

Administrator for gruppen har uttalt til NRK at filmene også kunne vise tilfeller der rev/mink var skadeskutt, og at dette kunne være grunnen til at hundene avlivet dyret. I det materialet NOAH har gått gjennom er dette den eneste filmen hvor dyret er skutt, og man kan høre i bakgrunnen at en person sier «Sjekk det hølet i siden på han». Det vi ser videre er en hund som jager reven (og blir jaget tilbake). Dette foregår over lengre tid, mens to personer står og ler i bakgrunnen. I klippet ser vi ikke om hunden avliver reven, men at hund og rev har nærkontakt og jager hverandre, og setter hverandre i fare. NOAH anser dette for ulovlig oppførsel overfor mulig skadeskutt dyr:

jaktsak_05