Foto: Geir Ove Elveseter

NOAHs arbeid for villgeitene på Kvist


Tidligere i år ble en flokk villgeiter på Kvist i Sogn kjent i hele Norge etter ta Mattilsynet fattet vedtak om å skyte ned hele flokken.

NOAH reagerte sterkt på Mattilsynets vedtak der ble det påstått at villgeitene på Kvist måtte avlives av dyrevelferdshensyn. NOAH klaget på vedtaket og viste blant annet til at Mattilsynets egne inspeksjoner ga inntrykk av at dyrene var friske og taklet utelivet godt. Avlivning er ikke eneste løsning i saker der dyr er involvert. NOAH mener det finnes mange andre gode alternativer som ikke involverer at dyrene må bøte med livet.

Nå har Mattilsynet vurdert klage fra NOAH m.fl, og bestemt seg for å endre sitt opprinnelige vedtak slik at geitene kan omplasseres, selges eller gis bort.

Bildet viser en villgeit fra flokken på Kvist
Geitene på Kvist. Foto: Geir Ove Elveseter

Selv om vedtaket nå åpner for omplassering av geitene er dyrenes skjebne ennå ikke bestemt. NOAH arbeider for å finne ut av hvem som kan ta på seg ansvar for geiteflokken og gjennomføringen av tiltakene. Det må sikres at geitenes rett til å leve kommer først.

Les NOAH klage på Mattilsynets opprinnelige vedtak som PDF her.

Her kan du lese NOAHs nærmere redegjørelse for alternative tiltak til avliving av geiteflokken på Kvist.

Foto: Geir Ove Elveseter

Støtt NOAHs arbeid for alle dyr
Bli medlem!