NOAH anmelder lovstridige måsedrap


NOAH – for dyrs rettigheter anmelder to tilfeller av alvorlig overtredelse av Dyrevernlovens § 2 og Viltlovens § 3 (fredningsprinsippet). Det ene tilfellet fant sted i Ålesund, det andre i Bergen. Begge sakene omfatter drap på måser.

Saken i Bergen omhandler en person som drepte tre fiskemåser med hendene og grillet dem i Teaterparken i Bergen. Hendelsen ble filmet. NOAH har bedt politiet om å stoppe de lovstridige måsedrapene.

Personen som ble filmet da han grillet måsene vil trolig fortsette med dette, kanskje som følge av manglende kjennskap til loven som beskytter måsene i hekketiden. Dette kan ha smitteeffekt og føre til at andre også dreper måser ulovlig og på bestialsk vis. Måsene ble lagt på grillen umiddelbart etter at mannen fanget dem, og man vet ikke om de var døde eller svimeslåtte, eller i verste fall bare gjort hjelpeløse og fortsatt var ved bevissthet, da de ble lagt på grillen.

Den andre saken som nå er anmeldt gjelder ungdommer som skjøt og drepte flere titalls hekkende krykkjer i Steinvågsundet i Ålesund. Krykkja er rødlistet og totalfredet. Nedskyting av freda, hekkende måser er grov miljøkriminalitet, i tillegg til at det innebærer store lidelser for skadeskutte foreldrefugler og for etterlatte unger i reirene.

NOAH – for dyrs rettigheter har oppfordret politiet om å ta saken i Ålesund på alvor. Det er klar sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og manglende reaksjoner overfor dyremishandlere kan åpne for voldshandlinger mot mennesker. Det er viktig å signalisere at det ikke er aksept for dyremishandling. Dette er andre gang i løpet av få år at hekkende måser er blitt massakrert i Steinvågsundet.  Forrige gang gikk de mistenkte fri.  Denne gangen ber NOAH – for dyrs rettigheter politiet om å sette inn nødvendige ressurser og ikke oppgi etterforskningen før de skyldige er tatt.

NOAH – for dyrs rettigheter mener det er svært viktig å forebygge slike handlinger ved å markere at dyr har krav på rettsvern og beskyttelse mot lidelse, og at brudd på lovens bestemmelser om mishandling av dyr og yngletidsfredning medfører strenge reaksjoner fra rettsvesenet.

Mer om disse sakene i VG og på NRK.