– Nå må hijakt bli forbudt!


NOAH har arbeidet for å få hijakt og hijakttrening på rev og grevling forbudt siden 2002. En ny uttalelse fra Rådet for dyreetikk støtter et forbud.

NOAH har lenge drevet politisk påvirkning for et lovforbud mot hijakt og hijakttrening. Nå får innsatsen støtte i en uttalelse fra Rådet for Dyreetikk: «Hijakt med hund innebærer en relativt lang fase med stress for reven/grevlingen (…) Rådet mener (…) at hijakt er unødvendig og kan forbys. Det bør heller ikke gjennomføres hiprøver for aktuelle hunderaser» heter det i Uttalelse om jakt og viltforvaltning, desember 2007/januar 2008.

– Selv om hijakt bare er en av mange jaktformer som påfører dyr lidelse, er det en seier for fornuften når Rådet for Dyreetikk nå støtter et forbud mot hijakt, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

– Det er et fremskritt at de ville dyrenes redsel og lidelse veier tyngre på vektskålen enn jegernes interesse av ”spenning”. En slik vurdering burde være en selvfølge med tanke på kunnskap om dyrs evne til opplevelser. Men i offentligheten er ofte romantiseringen av jakt fremtredende og dyrene fremstilles som endimensjonale målskiver. Rådet for dyreetikk går et lite, men viktig, skritt i retning av å ta konsekvens av vår viten om dyr. Nå vil NOAH presse på for at uttalelsen skal følges opp politisk, ikke minst i forhold til den nye dyrevelferdsloven, sier Martinsen.

NOAH har tidligere anmeldt en konkret jaktepisode beskrevet i ”Jeger, hund og våpen” hvor en skadeskutt rev jages i hiet. Jakthunden blir sendt etter ham, og den skadde reven flykter påny. Jakthunden er så oppgiret av situasjonen at han går løs på den døende reven utenfor hiet og river ham ihjel. Med andre ord det samme hendelsesforløp som under den tradisjonelle, men nå forbudte, engelske revejakten. Ved kontakt med Direktoratet for Naturforvaltning, får NOAH opplyst at dette er et vanlig hendelsesforløp.

Men ikke bare selve jakten forårsaker lidelse: Også hijakttreningen misbruker dyr; rever fra pelsfarm blir brukt i ”treningshi”, der reven innesperret i bur må utholde hunder som gires opp til å ønske å bite hjel den – bare noen millimeter med netting unna. I 2001 tok dyrevernmyndighetene til orde for at denne type bruk av rever ikke var i tråd med dyrevernloven. Likevel arrangerte Norsk Kennelklubb slike treninger både hvert år. Etter tips fra publikum dokumenterte NOAH denne ulovlige aktiviteten, og ba Mattilsynet om å stoppe den. Saken fikk en uventet vending, da Mattilsynet – etter å ha blitt utsatt for press fra jegermiljøet – plutselig var i ferd med å tillate treningen i 2004. Da NOAH ble kjent med sakens vending, fikk man i all hast skrevet et forskningsnotat før Mattilsynets konklusjon var ferdig. Mattilsynet tok hensyn til disse dataene, og annonserte et midlertidig forbud mot hiprøver – blant annet i vente på en uttalelse fra Rådet for Dyreetikk.

– Nå når Rådets uttalelse er kommet, forventer NOAH at myndighetene følger opp med et permanent forbud mot hijaktprøver og hijakt. Vi har også fått tips om at ”treningene” fortsatt pågår ulovlig og forventer at de lokale Mattilsynene prioriterer å slå ned på dette, sier Martinsen.