Foto: Animal Aid

Medhold fra Sivilombudsmannen: dyrevelferd for utsatte fasaner og rapphøns er et relevant hensyn


Visste du at det i Norge oppdrettes det tusenvis av fasaner og rapphøner i fangenskap for å settes ut til jakthundtrening?

Med norske myndigheters velsignelse er det tillatt at oppdrettsfugler skal kunne jages av jakthunder og deretter dø av sult og kulde i en natur de ikke er tilpasset. Det er vanskelig å forestille seg lidelsene disse fuglene utsettes for, og NOAH har i lang tid forsøkt å sette en stopper for dette.

NOAH – for dyrs rettigheter og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er nå svært glade for at Sivilombudsmannen har kommet med en uttalelse som stadfester at Klima- og miljødepartementet tok feil ved å oppheve vilkårene om dyrevelferd i tillatelser om utsetting av fasan og rapphøns i naturen for jakthundtrening og lavlandsprøver.

Felles klage til Sivilombudsmannen

NOAH og NOF sendte en felles klage til Sivilombudsmannen på Klima- og miljødepartementets klageavgjørelse vedrørende tillatelser til utsetting av fasan og rapphøns i november i fjor. Organisasjonene mente at departementet anvendte naturmangfoldloven feil ved å avvise dyrevelferd for de utsatte fuglene som relevant hensyn. Organisasjonene mente videre at dyrevelferdshensyn kunne og burde ha vært grunnlag til å avslå søknader om utsetting.

– Departementet har tidligere forbudt utsetting av stokkender i naturen av blant annet dyrevelferdshensyn. Det var veldig merkelig at departementet tok en helt annen påstand i forhold til fasan og rapphøns. Vi mener at utsetting ikke bør tillates av både hensyn til dyrevelferd og naturvern, sier Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i NOF.

– Flertallet av de tusener fasaner og rapphøns som settes ut i naturen hvert år lider en pinefull død for rekreasjons skyld. Vi har hele tiden ment at det har vært hårreisende å se bort ifra dyrevelferd, og at KLD rett og slett ikke har forholdt seg til dyrevelferdsloven. Nå må de ta inn over seg uttalelsen fra Sivilombudsmannen, og vi håper det fører til slutt på denne type utsetting av oppdrettede fugler, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Les uttalelsen fra Sivilombudsmannen her.

NOAH vant en stor seier i 2018, da det ble bestemt at godseiere ikke lenger får drive jakt på utsatte tamender. Men kampen fortsetter videre for fasaner og rapphøner. Les mer om NOAHs arbeid for tamender her.

NOAH jobber for et forbud mot utsetting av fasaner og rapphøns?
Bli medlem!